Brieven en Documenten

Hier vindt u belangrijke informatie over verschillende onderwerpen. Dit werkt als volgt. In de documenten leest u achtergrondinformatie over bijvoorbeeld ontslagrecht, ouderschapsverlof of aansprakelijkheid. Voor situaties die regelmatig voorkomen, hebben we een aantal voorbeeldbrieven opgesteld. Deze brieven kunt u makkelijk zelf aanpassen.

Bent u van plan een brief te schrijven? Let dan op het volgende.

Aangetekend verzenden
U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief. Dit betekent dat het in veel gevallen slim is om de brief ook aangetekend te sturen. Een aangetekende brief geeft u de zekerheid van verzending (verzendbewijs) én de zekerheid van ontvangst. Bij een aangetekende brief weet u zeker dat de brief verstuurd is. U krijgt hier een bewijs van. En u weet zeker dat alleen de juiste persoon de brief krijgt. De ontvanger krijgt de brief namelijk pas nadat hij of zij voor ontvangst heeft getekend. Wilt u een brief aangetekend versturen? Dat doet u makkelijk via een PostNL Servicepunt.

Bewaar alle correspondentie
Bewaar altijd een kopie van uw brief, het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging. Dat geldt ook voor andere correspondentie als e-mails en documenten die met de situatie te maken hebben.

Leg gesprekken schriftelijk vast
Heeft u telefonisch contact? Noteer de naam van de persoon die u heeft gesproken. Noteer de inhoud van het gesprek. Maakt u tijdens het gesprek een afspraak met elkaar? Dan is het verstandig om deze mondeling gemaakte afspraak schriftelijk, via een brief of e-mail, nog eens extra te bevestigen.

Brieven

Documenten

^ Naar boven