Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Het gaat om juridische vragen en antwoorden in situaties op het werk, in het verkeer, bij letselschade en over wonen. Aan de rechterkant van deze pagina kiest u de rubriek.

Overzicht veelgestelde vragen Verkeer

 • Het CBR legt mij een educatieve maatregel (EMG, LEMA, EMA) op. Wat kan ik daar tegen doen?
 • ​Wanneer u door uw rijgedrag of het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer te maken krijgt met de politie, is de kans groot dat zij hier melding van maakt bij het CBR. Op grond van het Reglement rijbewijzen en de Wegenverkeerswet heeft het CBR de bevoegdheid om u een educatieve maatregel op te leggen wanneer er een vermoeden van twijfel aan uw rijgeschiktheid of rijvaardigheid is. Het volgen van deze cursus of het ondergaan van een onderzoek is verplicht.
   
  Let op: Rechtsbescherming
  • U kunt in bezwaar tegen de oplegging van een maatregel;
  • Bij een (medische) keuring kunt u een herkeuring aanvragen óf in bezwaar gaan
  • Wanneer u een herkeuring aanvraagt kunt u vervolgens bezwaar aantekenen tegen het besluit na de herkeuring;
  • Wordt u ongeschikt geacht na een rijvaardigheidstest kunt u een tweede test afleggen. Hierna volgt er een definitief besluit.

 • Het CBR overschrijdt de termijnen van de vorderingsprocedure. Wat kan ik daar tegen doen?
 • ​Het kan gebeuren dat het CBR een beslistermijn overschrijdt. Helaas is het dan niet zo dat uw bezwaar- of beroepschrift gegrond verklaard moet worden en het besluit van het CBR komt te vervallen. De beslistermijnen van het CBR zijn geen fatale termijnen maar termijnen van openbare orde.
  Daarbij kan het voorkomen dat het CBR in afwachting is van uw medewerking of de medewerking van een arts. In dat geval ligt wordt de beslistermijn onderbroken.

 • Het CBR zegt dat ik een beginnend bestuurder ben. Klopt dat?
 • ​U bent beginnend bestuurder wanneer u korter dan vijf jaar uw rijbewijs heeft.

  Heeft u uw rijbewijs op 16- of 17-jarige leeftijd gehaald?
  Dan bent u zeven jaar beginnend bestuurder.

  Heeft u langer uw rijbewijs?
  Dan bent u volgens de wet een gevorderd bestuurder.

  Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria voor een onderzoek naar de rijvaardigheid dan voor ervaren bestuurders. Als een beginnende bestuurder tweemaal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

 • Ik heb een Eigen Verklaring ingediend bij het CBR word ongeschikt geacht voor het besturen van een motorvoertuig. Wat kan ik doen?
 • ​U dient een Eigen Verklaring in bij het CBR in de volgende gevallen:
  • Wanneer uw medische situatie hierom vraagt bij verlenging van uw rijbewijs;
  • Bij het halen of verlengen van een C- en D-rijbewijs;
  • Wanneer uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag en u wilt uw rijbewijs verlengen;
  • Wanneer u praktijkexamen wilt doen voor uw A, B, BE,of T rijbewijs, eventueel met aanhanger;
  • Wanneer u uw trekkercertificaat om wil wisselen voor een T-rijbewijs;
  • Wanneer er sprake is van twijfel (bij uzelf) aan uw rijgeschiktheid;
  • Het CBR heeft uw rijbewijs ongeldig verklaard in een vorderingsprocedure en nu wilt u een nieuw rijbewijs aanvragen.

 • Mijn auto is beschadigd door iemand anders en hierdoor heb ik een huurauto nodig. Betaalt de tegenpartij de kosten van de huurauto?
 • Stel deze vraag eerst eens aan uw verzekeraar. Kan uw verzekeraar niets voor u doen? Dan kunt u zelf proberen om de huurkosten te verhalen op de tegenpartij. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid dan wel erkennen. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent dan gelden de onderstaande regels.

  U hebt recht op vervangend vervoer in de volgende gevallen:

  • tijdens de reparatie van uw voertuig
  • als uw voertuig ‘total loss’ is

  Hoe lang mag ik huren?
  In de praktijk komt dit neer op een dag voor expertise en de reparatieduur. Als uw auto ‘total loss’ is dan kunt u over het algemeen maximaal 14 dagen een auto huren. Gaat het langer duren? Overleg hierover dan met de tegenpartij.

  25% van de huurkosten wordt niet vergoed
  Deze 25% krijgt u meestal niet terug vanwege de besparing die u hebt door stilstand van uw eigen auto.

  Erkent de tegenpartij geen aansprakelijkheid en kan uw verzekeraar niets voor u doen? Dan blijven de kosten voor vervangend vervoer helaas voor eigen rekening.


 • Uw voertuig is beschadigd. U hebt geen idee wie dit heeft gedaan. Wat kunt u het beste doen?
 • Antwoord

  Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij
  Als uw verzekeringsmaatschappij u niet kan helpen bekijk dan zelf uw mogelijkheden. Graag geven wij u enkele tips.

  Het is belangrijk om na te gaan of de schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig
  Is dat namelijk het geval dan kunt u misschien een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Meer informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer kunt u vinden op www.wbf.nl. Is het voor u moeilijk om in te schatten of de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig? Laat de schade dan eens bekijken door een autobedrijf.

  Is de schade het gevolg van vandalisme?
  Dan blijft deze schade helaas voor eigen rekening. Uiteraard is dit erg vervelend. Ons advies is daarom om altijd aangifte te doen bij de politie. Misschien zijn er meerdere vernielingen geweest en heeft iemand de daders toch opgemerkt. De politie kan in dat geval verder onderzoeken of uw voertuig door dezelfde dader werd beschadigd.

  Tip: neem altijd foto’s van de schade of het beschadigde onderdeel.

   

^ Naar boven