Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Het gaat om juridische vragen en antwoorden in situaties op het werk, in het verkeer, bij letselschade en over wonen. Aan de rechterkant van deze pagina kiest u de rubriek.

Overzicht veelgestelde vragen Letsel

 • Wat betekent verjaring van recht op schadevergoeding?
 • Na het einde van een verjaringstermijn heeft u geen recht meer op een schadevergoeding. Meestal geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de benadeelde of het slachtoffer geconfronteerd wordt met de schade en de veroorzaker of dader van die schade.

  Voor verkeersongevallen, waarbij een motorvoertuig betrokken is, geldt zelfs een verjaringstermijn van drie jaar. Het gaat dan om het recht dat de benadeelde of het slachtoffer heeft om de verzekeraar van het voertuig dat de schade veroorzaakt heeft, aansprakelijk te stellen.

  Let altijd goed op de verjaringstermijnen. Zorg ervoor dat deze termijnen tijdig ‘gestuit’ (=verlengd) worden. Niet elke kwestie kent dezelfde verjaringstermijn. Het is erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken, kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.


 • Wat is een medische eindsituatie of -toestand?
 • De situatie waarin de artsen geen veranderingen meer in het herstel van een patiënt verwachten. Op dat moment kunnen ze ook een redelijke inschatting van eventuele gevolgen van het letsel voor de toekomst geven. Als een medische eindsituatie bereikt is, wordt meestal ook de toekomstschade berekend. De gevolgen van het letsel en de berekening van de toekomstige schade legt de medisch deskundige vast in een expertiserapport. Worden er dan voor het bereiken van de medische eindsituatie geen acties ondernomen? Zeker wel, een paar voorbeelden:

  • Men betaalt een voorschot aan het slachtoffer voor gemaakte of nog te maken kosten.
  • Men neemt passende maatregelen in de persoonlijke- en werkomgeving. Men vergoedt de kosten hiervoor.

 • Wat is letselschade?
 • Alle schade die voortkomt uit lichamelijk of psychisch letsel door:

   • Verkeersongevallen.
   • Medische fouten.
   • Bedrijfsongevallen.
   • Mishandeling of een zedendelict.
   • Productaansprakelijkheid.

  Als er een partij aansprakelijk is voor het ontstaan van dit letsel, is deze schade meestal op die partij te verhalen.


 • Wat is schadebeperkingsplicht?
 • De plicht om schade die voortkomt uit het ongeval zoveel mogelijk te beperken.


 • Welke kosten worden vergoed bij letselschade (lichamelijke en geestelijke schade)?
 • Er bestaat onderscheid tussen materiële schade (vermogenschade) en immateriële schade (pijn, gederfde levensvreugde). Materiële of vermogensschade zijn doorgaans alle kosten die u maakt als gevolg van letsel. Voorbeelden:

   • Reiskosten voor artsenbezoek.
   • Medische kosten die uw ziektekostenverzekeraar niet vergoedt.
   • Kosten voor huishoudelijke hulp.
   • Schade die u lijdt omdat u niet of niet volledig kunt werken (geen volledige loondoorbetaling).
   • Verlies aan zelfwerkzaamheid (niet meer kunnen doe-het-zelven).
   • Kosten voor aanpassingen in en rond het huis.
   • Kosten voor tuinonderhoud.

  Bij immateriële schade is er sprake van smartengeld. Dit is een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.


^ Naar boven