Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Nabestaandenpensioen

Hebt u of uw partner recht op een nabestaandenpensioen?
Het ouderdomspensioen is vaak in het nieuws in verband met kortingen op de uitkeringen aan gepensioneerden. Er is echter vaak ook nog een ander pensioen verzekerd: het nabestaanden- of partnerpensioen. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dit vaak wel veilig gesteld, in ieder geval zolang de deelnemer nog actief deelnemer is. Helaas komt het regelmatig voor dat mensen geconfronteerd worden met het feit dat er geen nabestaandenpensioen is na het overlijden van hun partner. Hoe kunt u dit voorkomen?

Antwoord

Zorg voor een notariële samenlevingsovereenkomst
Veel pensioenverzekeraars en pensioenfondsen verzekeren een nabestaandenpensioen voor ongehuwden alleen als er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Dit staat meestal omschreven in het pensioenreglement. Vaak moet worden voldaan aan het volgende:

  • er moet sprake zijn van een notariële samenlevingsovereenkomst en
  • er moet een inschrijving in het register Gemeentelijke Basisadministratie staan. Hieruit moet blijken dat de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde met de ongehuwde persoon op één adres woont en
  • de partner moet aangemeld zijn, waarbij een kopie van de overeenkomst moet zijn ingestuurd.

Kijk in uw pensioenreglement welke eisen uw fonds of verzekeraar stelt aan het veilig stellen van een partnerpensioen. Let op dat vaak voorin het reglement de begrippen deelnemer, nabestaande en gezamenlijke huishouding worden uitgelegd. Twijfelt u of u alles wel goed geregeld heeft, neem dan contact op met uw pensioenfonds om het na te vragen.

Als na overlijden van de deelnemer blijkt dat hij of zij vergeten is de partner aan te melden en een kopie van de samenlevingsovereenkomst in te sturen, dan bestaat soms de mogelijkheid dat gebrek als nog te “repareren”. De partner stuurt dan de overeenkomst alsnog in.

Blijkt na overlijden dat u echter geen notariële samenlevingsovereenkomst heeft, dan zijn er fondsen die na een beroep op de zogenaamde hardheidsclausule u alsnog een partnerpensioen toekennen.

We hebben samen een woning gekocht, dan is het toch duidelijk?
Veel mensen denken dat wanneer zij gezamenlijk een woning hebben gekocht dat dat voldoende is om een nabestaandenpensioen veilig te stellen. Dat is niet het geval. U moet echt voldoen aan de eisen uit het reglement. Alleen het aantonen dat u samen woonde met de inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie en de koopakte van de woning is meestal onvoldoende.

Nabestaandenpensioen op risicobasis….wat is dat?
Veel pensioenregelingen kennen tegenwoordig een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat er niet meer voor het nabestaandenpensioen wordt gespaard. Alleen als de deelnemer tijdens zijn dienstverband overlijdt, is een nabestaandenpensioen verzekerd. Overlijdt de deelnemer na het dienstverband, tijdens een periode waarin hij bijvoorbeeld een WW-uitkering krijgt, dan is er geen nabestaandenpensioen meer verzekerd. Het is goed om u daar bewust van te zijn en na te gaan of u mogelijk een aanvullende verzekering nodig heeft voor de financiële situatie voor uw nabestaanden.

Net getrouwd en toch geen nabestaandenpensioen….
Als u al heel lang een relatie heeft en deze relatie wil bezegelen met een huwelijk, dan kunt u toch met een vervelende situatie worden geconfronteerd. Wanneer u namelijk voor het huwelijk geen notariële samenlevingsovereenkomst had en de deelnemer overlijdt binnen een jaar na het aangaan van het huwelijk, dan heeft u vaak nog geen recht op een nabestaandenpensioen. De pensioenfondsen willen daarmee voorkomen dat mensen bijvoorbeeld huwen als zij ernstig ziek zijn om op die manier voor iemand een nabestaandenpensioen te regelen, die geen echte partner is geweest.

Alles goed geregeld, maar het nabestaandenpensioen is veel lager dan we hadden verwacht
Er zijn meerdere redenen waarom een uitkering van een nabestaandenpensioen lager kan uitvallen dan u verwacht. Dit kan komen door de volgende situaties:

  • de deelnemer is eerder gehuwd geweest en een groot deel van het nabestaandenpensioen is na de scheiding gereserveerd voor de vorige partner. De huidige partner blijft met weinig tot niets achter.
  • er is sprake van een aanzienlijk leeftijdverschil tussen de partners. Veel pensioenregelingen kennen een kortingsregeling. Voor elk jaar dat de partners meer dan 10 jaar in leeftijd verschillen wordt bijvoorbeeld een korting van 2 of 3% toegepast op het nabestaandenpensioen. Bij 16 jaar leeftijdverschil kan dat dus oplopen tot kortingen van 12 tot 18%. Deze korting is meestal nog niet verwerkt op het bedrag dat op uw Uniform Pensioenoverzicht staat.
  • uw nabestaandenpensioen is niet altijd 70% van het ouderdomspensioen meer. Kijk goed na hoe hoog het bedrag is dat uw nabestaande partner nu eigenlijk gaat ontvangen. 

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. Ze zijn wel bedoeld om u te helpen, zodat u een en ander goed kan regelen voordat het te laat is.

Terug naar praktijkvoorbeelden Werk & InkomenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven