Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Ik heb een aanrijding gehad

Een aanrijding is altijd vervelend, wat voor aanrijding het ook is. Als u een beetje van de schrik bekomen bent, moeten er allerlei zaken geregeld worden met de andere partij. Als u vanaf het begin alles goed regelt, dan hebt u daar bij de afhandeling profijt van. Hieronder leest u wat u het beste kan doen.

Antwoord

1. Begin met het Europees schadeformulier
Vul als eerste samen met de andere bij de aanrijding betrokken bestuurder(s) het Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) in. Dit aanrijdingsformulier is belangrijk bewijsmateriaal voor een verzekeraar, vooral als er geen getuigen of politie aanwezig waren. Beide partijen bevestigen hiermee schriftelijk wat er gebeurd is en ondertekenen dat.

Het is erg belangrijk dat een aanrijdingsformulier volledig en feitelijk juist wordt ingevuld. De voorkant van een aanrijdingformulier wordt door beide partijen ingevuld. Noteer aan de voorkant duidelijk wat er gebeurd is. Onderteken het formulier niet als u het niet eens bent met het verhaal van de andere partij. De achterkant van het aanrijdingsformulier vult u vaak in wanneer u weer thuis bent. U kunt dit alleen doen. Er wordt hier wat dieper ingegaan op de omstandigheden en uw eigen schade.

Een aanrijdingsformulier kunt u meestal bij een autobedrijf ophalen, uw assurantie tussenpersoon of bij de plaatselijke bank. Download hier het aanrijdingsformulier.

2. Verzamel bewijsmateriaal
Naast een aanrijdingformulier zal een verzekering ook altijd vragen naar ander bewijsmateriaal. Dit kan een getuige zijn of een eventueel opgemaakt politierapport. Met de meeste mobiele telefoons is het mogelijk foto’s te maken van de situatie. Doe dit vooral! Leg bijvoorbeeld vast hoe de betrokken voertuigen elkaar hebben geraakt en waar deze tot stilstand zijn gekomen. In sommige gevallen kunnen dat bijvoorbeeld ook foto’s zijn van lange remsporen op de weg of lossen onderdelen op de weg etc.

3. Wie is aansprakelijk?
Het kan zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. In heel Europa en dus ook in Nederland, is het verplicht om een motorvoertuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid via een WAM (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekering. Deze verzekering dekt de schade die u tijdens deelname aan het verkeer met uw motorvoertuig, aanricht aan personen of zaken, zoals een ander voertuig, een voetganger, fietser of bijvoorbeeld een gebouw. Uw WAM-verzekeraar beoordeelt (mede) aan de hand van het ingevulde aanrijdingsformulier en het aanwezige bewijsmateriaal of u inderdaad aansprakelijk bent. Als uw WAM-verzekeraar stelt dat u aansprakelijk bent, dan vergoedt die de schade van de tegenpartij. Als de tegenpartij mede schuldig is, ontvangt deze maar een gedeelte of zelfs helemaal geen schadevergoeding. Afhankelijk van uw polis en schade verleden, kan dit ten koste gaan van uw premie. Wilt u dat niet? Dan hebt u de mogelijkheid om de schade zelf terug te betalen aan uw WA-verzekering. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade. Wanneer uw auto verzekering een casco dekking biedt, vergoedt uw eigen verzekeraar uw schade en verhaalt deze op de tegenpartij. U hoeft dan niets te doen. Hebt u geen dekking voor uw eigen schade, maar wel een rechtsbijstandverzekering, dan neemt deze u het verhaal van uw schade uit handen. Als u geen rechtsbijstandsverzekering hebt of er is geen dekking op uw rechtsbijstandverzekering, dan kunt u zelf de wederpartij aansprakelijk stellen door de WA verzekering van de wederpartij te benaderen. U kunt bijvoorbeeld telefonisch contact met ze opnemen of een brief sturen. Hier vindt u een voorbeeldbrief.  

Terug naar praktijkvoorbeelden VerkeerTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven