Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Ontslag door reorganisatie

​Door teleurstellende financiële resultaten besluit het bedrijf waar u werkt tot een reorganisatie. Daarbij worden helaas meerdere medewerkers boventallig verklaard en ontslagen. Ook u hoort hier helaas bij. Wat zijn uw rechten en plichten?

​Allereerst moet vastgesteld worden in hoeverre uw werkgever aannemelijk kan maken dat het doorvoeren van een reorganisatie noodzakelijk of gewenst is. Om te bepalen welke medewerker boventallig moet worden verklaard, dient uw werkgever het afspiegelingsbeginsel te volgen. In grote lijnen betekent dit het volgende. Uw werkgever moet alle medewerkers die werkzaam in dezelfde functie (of uitwisselbare functie) indelen in 5 leeftijdsgroepen, namelijk van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Hierna moet uw werkgever ervoor zorgen dat de ontslagen zo over de groepen verdeeld worden dat de leeftijdsopbouw (in percentages) zoveel mogelijk gelijk blijft. Als  binnen een bepaalde leeftijdscategorie een medewerker de organisatie moeten verlaten is dit de medewerker met het kortste dienstverband. Mocht u twijfelen of uw werkgever het afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast, doet u er verstandig aan dit te laten bekijken door een jurist.

Als u een ontslagregeling krijgt aangeboden door uw werkgever reageer dan niet direct
Laat u hiertoe ook niet opjagen door uw werkgever, maar geef rustig aan dat u er goed naar gaat kijken en er op een later moment op terug komt. Neem de tijd om de ontslagregeling rustig door te lezen en te overleggen met uw achterban of met een jurist. Een jurist kan met u meekijken in hoeverre het aanbod van uw werkgever redelijk en correct is. U kunt ook meer lezen in de documenten over ontslagrecht en uitleg transitievergoeding.

Als uw werkgever aangeeft dat u bent vrijgesteld van werk is het belangrijk dat dit met behoud van loon is
Dat betekent dat de werkgever aangeeft dat u geen werkzaamheden meer hoeft te verrichten. Uw werkgever dient dit schriftelijk te bevestigen. Om uw loonbetaling veilig te stellen dient u op uw beurt aan te geven dat u beschikbaar bent voor arbeid. Het advies is daarom om per brief of per e-mail naar uw werkgever te bevestigen dat u beschikbaar bent voor werk. U kunt een brief het beste aangetekend versturen, zo kunt u in een later stadium bewijzen dat u heeft aangegeven dat u beschikbaar was voor werk.

Voorbeeldbrief werkgever
Hier vindt u een voorbeeldbrief voor aan uw werkgever 'Ik ben beschikbaar voor werk".

 
Terug naar praktijkvoorbeelden Werk & InkomenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven