Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Geluidsoverlast

De meeste burenruzies hebben als oorzaak geluidsoverlast. Geluidsoverlast wordt door ieder mens verschillend ervaren. Bovendien, wat is overlast? Wat de één mooie muziek vindt, wordt door de ander als herrie ervaren. Na een paar uur of een paar dagen overlast kunnen er irritaties ontstaan. 

In het Burgerlijk Wetboek staat in artikel 5:37 dat u geen onrechtmatige hinder aan uw buren mag toebrengen ‘door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen … ’ Hier wordt het woord ‘onrechtmatig’ genoemd. Dat is belangrijk. Het woord verwijst naar een artikel in het Wetboek dat gaat over de zogenaamde ‘onrechtmatige daad’. Wil er sprake zijn van een ‘‘onrechtmatige daad’, dan moet er schade en schuld of verwijtbaar gedrag vastgesteld kunnen worden.

Dit is vaak lastig te bewijzen. Daarom is het moeilijk om in dergelijke situaties met succes een juridische procedure tegen de buren te voeren. Een rechter krijgt meestal te weinig bewijzen om vast te stellen of er inderdaad sprake is van ‘onrechtmatige’ hinder. Hij kan in die gevallen weinig doen.

Wat is dan wél een goede oplossing? Een gesprek aangaan met de buren om te kijken of het mogelijk is om goede afspraken te maken. Vindt u het lastig om met uw buren te praten? Schakel dan Buurtbemiddeling in. Of een onafhankelijke derde. Dit is iemand die geen directe relatie met u of uw buren heeft.

Terug naar praktijkvoorbeelden Consument & WonenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven