Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Advies bij het indienen van bezwaar tegen de WOZ-beschikking

Hebt u uw vastgestelde WOZ van de gemeente ontvangen? Bent u het niet eens met deze vastgestelde WOZ waarde van uw woning? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Hieronder leest u tips voor het opstellen van een bezwaarschrift:

  • Dien tijdig bezwaar in, dus binnen zesweken na verzenddatum van de beschikking! Bent u te laat met het maken van bezwaar, dan wordt dit niet inhoudelijk behandeld maar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
  • Stel het bezwaarschrift zo zakelijk mogelijk op. Het gebruik van emotionele bewoordingenenargumenten voegt niets toe.
  • Zorg dat u alle argumenten zo goed mogelijk onderbouwt, indien mogelijk met bewijs. U kunt hierbij denken aan onder andere krantenartikelen, publicaties en rapportages.
  • Zorg dat u in het bezwaarschrift zo volledig mogelijk bent. U kunt in een eventuele beroepsfase, die na bezwaar kan volgen, namelijk geen nieuwe argumenten/bezwarenaanvoeren.
  • Indien meerdere omwonenden dezelfde bezwaren hebben, kan dit een sterkere zaak opleveren als iedereen ook daadwerkelijk bezwaar indient.
  • Stuur de brief per aangetekende post. Op deze manier heeft u altijd een bewijs van verzending. Afgeven bij de balie van de gemeente kan ook. Vraagt u dan wel om een ontvangstbevestiging.

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, dan kunt u de voorbeeldbrief bezwaarschrift WOZ gebruiken.

Indien het niet lukt om binnen de gestelde bezwaartermijn een goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen, stuurt u de gemeente dan een pro forma bezwaarschrift. U vraagt de gemeente daarmee om uitstel. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief pro forma bezwaarschrift WOZ gebruiken.

Indien de gemeente negatief reageert op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de rechter. Aan deze procedure zijn wel kosten verbonden.

Terug naar praktijkvoorbeelden Consument & WonenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven