Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Wel of niet werken bij ziekte?

U bent van mening dat u ziek bent. Maar de bedrijfsarts vindt dat u in staat bent om te werken. U verschijnt niet op uw werk. Volgens uw werkgever is er dan sprake van werkweigering. En dat u dus geen recht heeft op betaling van loon. Wat zijn in dit geval uw rechten?

Antwoord

De arbo-arts heeft u arbeidsgeschikt verklaard. Zolang u niet werkt kan uw werkgever in deze situatie loonbetaling stoppen. De werkgever moet u dat wel schriftelijk meedelen onder opgave van redenen. Pas daarna kan de werkgever de loonbetaling stopzetten.

Bent u van mening dat u wel ziek bent? En dat u niet in staat bent om te werken? Vraag dan een deskundigenoordeel van het UWV aan via www.uwv.nl. Zodra uw aanvraagformulier in behandeling is genomen, krijgt u een oproep van de UWV-arts om langs te komen. De arts beoordeelt of u wel of niet arbeidsongeschikt bent.

Als de arts van het UWV van mening is dat u arbeidsgeschikt bent? Dan moet u weer aan het werk. U heeft geen recht op loon vanaf het moment dat uw werkgever heeft aangegeven geen loon meer door te betalen tót het moment dat u weer aan het werk gaat. Geeft de UWV-arts aan dat u niet in staat bent om te werken? Dan heeft u wel recht op loondoorbetaling. Heeft uw werkgever aangegeven het loon niet door te betalen? Dan is hij absoluut verplicht dat nu wel te doen.

Terug naar praktijkvoorbeelden Werk & InkomenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven