Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Uw kind heeft schade veroorzaakt

Uw zoon is buiten aan het voetballen. Per ongeluk schopt hij een bal door de garageruit van uw buren. De schade is € 400. De buren vinden dat uw zoon dit bedrag moet betalen. Wat is de rechtspositie van uw zoon?

Antwoord

Uw buren kunnen uw zoon aansprakelijk stellen voor deze schade. Maar niet zomaar. Om schade te kunnen verhalen (eisen) moet in deze kwestie aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Lukt dat niet, dan hebben uw buren geen recht op schadevergoeding. Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162 en 6:163) moet aan de volgende vijf eisen worden voldaan:

  1. Er is sprake van een onrechtmatige daad
  2. Het is duidelijk wie de dader is
  3. Er is schade
  4. Er moet verband bestaan tussen daad en schade
  5. Er moet een relatie bestaan tussen schade en beschermd belang

Hieronder worden deze vijf verschillende eisen uitgelegd.

Is er sprake van een ‘onrechtmatige daad’
Als uw buren de schade willen verhalen op uw zoon, dan moet hij een zogenaamde ‘onrechtmatige daad’ hebben gepleegd. Een onrechtmatige daad is gedrag of actie waarbij iemand (uw zoon) schade veroorzaakt bij een ander (uw buren). Uw zoon heeft de ruit kapot gemaakt van uw buren. Door deze actie maakt hij inbreuk op hun eigendom. De actie van uw zoon kan worden beschouwd als een onrechtmatige daad.

Is het duidelijk wie de dader is?
De onrechtmatige daad moet toe te wijzen zijn aan iemand. Uw zoon heeft de bal geschopt. Dit betekent dat de daad toe te rekenen is aan uw zoon.

Er is schade
Als uw buren de schade willen verhalen, moet er natuurlijk wel schade zijn. Zonder schade, geen schadevergoeding. In dit geval is de schade de kapotte ruit van uw buren.

Verband tussen daad en schade
Als er verband is tussen daad en schade is er sprake van een causaal verband. In dit geval is sprake van causaal verband. De kapotte ruit van de buren is het gevolg van de bal die uw zoon heeft getrapt.

Relatie schade en beschermd belang
Er moet een relatie bestaan tussen de veroorzaakte schade (kapotte ruit) en het beschermd belang (eigendom buren). In dit praktijkvoorbeeld is sprake van een relatie tussen de schade en het beschermd belang.

Kinderen en risicoaansprakelijkheid
Kinderen onder de veertien jaar zijn niet zelf aansprakelijk. De ouders van deze kinderen die de schade veroorzaakt hebben zijn wel aansprakelijk. We noemen dit risicoaansprakelijkheid. Dit geldt ook voor kinderen van veertien en vijftien jaar. Tenzij u kunt aantonen dat u als ouder de daad van uw kind niet had kunnen voorkomen. Als dat zo is, is uw kind zélf aansprakelijk voor de gevolgen van zijn daad. Kinderen ouder dan zestien jaar zijn altijd zelf aansprakelijk voor hun eigen daden.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het is verstandig om de schade altijd te melden bij uw aansprakelijkheidsverzekering. Als uw verzekering de schade dekt dan betaalt uw verzekeraar meestal de schade.

Terug naar praktijkvoorbeelden Consument & WonenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven