Veelgestelde juridische vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Het gaat om juridische vragen en antwoorden in situaties op het werk, in het verkeer, bij letselschade en over wonen. Aan de rechterkant van deze pagina kiest u de rubriek.

Overzicht veelgestelde vragen

 • Kan ik bij een tijdelijk contract gevraagd worden een concurrentiebeding te ondertekenen?
 • ​Een concurrentiebeding kan een onderdeel zijn van het contract tussen u en uw werkgever. Hierin legt u vast dat u na het einde van het contract geen vergelijkbare werkzaamheden bij een ander bedrijf (of als zelfstandige) gaat doen.

  Antwoord

  Vanaf 1 januari mag een concurrentiebeding niet meer worden opgenomen in een tijdelijk contract
  Vanaf 1 januari 2015 is een deel van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Het kan zijn dat uw werkgever dit wel aan u vraagt. Het is dan goed om te weten dat het concurrentiebeding niet geldig is omdat het wettelijk is verboden om bij tijdelijke contracten een concurrentiebeding aan te gaan. Vergeet ook niet dat een concurrentiebeding nooit rechtsgeldig is voor personen jonger dan 18 jaar.  

  Er is 1 uitzondering wanneer een concurrentiebeding bij tijdelijk contract wel geldig kan zijn
  Alleen onder 1 strenge voorwaarde mag uw werkgever van u vragen een concurrentiebeding te ondertekenen bij een tijdelijk contract: uw werkgever moet dan (schriftelijk) aantonen dat het overeenkomen van een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten bestaan op het moment dat u beide het contract ondertekent maar ook op het moment waarop uw werkgever zich eventueel zou willen beroepen op het concurrentiebeding.

  De zwaarwegende belangen moeten omschreven worden in het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding moet op zijn beurt weer zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

  Als u twijfelt of de belangen van uw werkgever zwaarwegend genoeg zijn, dan kan de kantonrechter hierover oordelen.
  Hij/zij heeft de mogelijkheid om het concurrentiebeding volledig in stand te laten, (gedeeltelijk) te matigen of (gedeeltelijk) te vernietigen. Wij adviseren om hiervoor contact op te nemen met een juridisch adviseur.

   
 • Wanneer moet mijn werkgever duidelijkheid geven over eventuele verlenging van mijn contract?
 • ​Stel u hebt een tijdelijk contract voor een periode van 6 maanden gekregen en de tijd zit er bijna op. U vraagt zich af of uw contract verlengd wordt of niet.

  Antwoord

  Vanaf 1 januari 2015 is een deel van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht. Deze wet stelt dat uw werkgever u op tijd moet informeren over het al dan niet verlengen van uw contract. In de wet staat dit beschreven met de term ‘aanzegtermijn’. Deze aanzegtermijn geldt voor contracten:

  •          voor een periode van minimaal 6 maanden,
  •          met een vastgesteld kalenderdatum als einddatum,
  •          die op of na 1 februari 2015 eindigen.   

  Deze nieuwe wet geldt niet voor uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. Lees uw contract hierop na.

  Wat houdt “op tijd informeren” dan in?
  Uw werkgever moet u minimaal een maand voor de einddatum van uw contract informeren of hij uw contract wil verlengen of niet. Als uw contract niet wordt verlengd weet u dit uiterlijk een maand van tevoren.

  Als uw werkgever aangeeft dat hij graag uw contract wil verlengen, is hij verplicht minstens een maand van tevoren aangeven onder welke voorwaarden hij uw contract wil verlengen.

  Waar heb ik recht op als ik niet op tijd geïnformeerd ben?
  U heeft recht op een vergoeding als uw werkgever u niet een maand van tevoren heeft geïnformeerd. Per dag dat uw werkgever deze datum overschrijdt, moet hij u één dag loon betalen. De maximum vergoeding is één bruto maandloon. Let er op dat uw contract wel zal eindigen op de einddatum die in uw contract opgenomen is. De vergoeding die u ontvangt verandert hier niks aan.

  Wat moet u doen om de vergoeding te claimen?
  U moet binnen twee maanden na de einddatum van uw contract een procedure starten bij de kantonrechter om de vergoeding te claimen. Wij adviseren om contact op te nemen met een juridisch adviseur.

  Uw recht op vergoeding vervalt:

  • Als u te laat (twee maanden na einddatum contract) een procedure start bij de kantonrechter. 
  • Als uw werkgever failliet is verklaard
  • Als uw werkgever onder surseance van betaling staat 
  • Als uw werkgever in de schuldsanering zit
   
 • Wanneer geldt een proeftijd bij een nieuwe baan?
 • Bij een nieuwe baan kan het zijn dat uw werkgever een proeftijd wil vaststellen. Dit moet in uw contract schriftelijk vastgelegd worden. Deze proeftijd geldt voor uw nieuwe werkgever maar ook voor uzelf.  Beide partijen mogen de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd ontbinden.

  Antwoord

  Regelgeving proeftijd bij verschillende arbeidscontracten
  Wanneer beide partijen recht hebben op een proeftijd, hangt af van het soort contract wat jullie beiden ondertekenen:

  Contract voor onbepaalde tijd
  Als u een contract voor onbepaalde tijd hebt ontvangen, mag een proeftijd van maximaal  twee maanden worden afgesproken.

  Contract voor bepaalde tijd/tijdelijk contract
  Voor een tijdelijk contract gelden verschillende regels. Welke regel van toepassing is, hangt af van de periode waarvoor het contract geldt:

  • Contract voor meer dan twee jaar: de proeftijd mag maximaal twee maanden zijn.

  • Contract voor minder dan twee jaar: de proeftijd mag maximaal één maand zijn. Het kan zijn dat afwijkende afspraken zijn gemaakt in de cao van het bedrijf. Wij raden u aan dit na te vragen.

  • Contract voor 6 maanden of korter: vanaf januari 2015 geldt de regel dat proeftijd niet meer vastgelegd mag worden. Dit geldt voor contracten die na 1 januari getekend zijn. Beide partijen kunnen het arbeidscontract dus niet meer binnen één of twee maanden ontbinden. Van deze regeling kan niet worden afgeweken, ook niet in een cao (tenzij er op 1 januari 2015 nog een lopende CAO is, waarin een proeftijd wel zou zijn toegestaan. Deze afwijking geldt tot uiterlijk 1 juli 2016).

  Ik heb een contract gekregen waar nog geen periode voor is vastgesteld
  Bijvoorbeeld de duur van een bepaald project, dan geldt een proeftijd van maximaal één maand.  Ook hier geldt dat afwijkende afspraken in een cao vastgelegd kunnen zijn. Wij raden u aan dit na te vragen.

  Geldt een proeftijd bij het verlengen van een tijdelijk contract?
  Wanneer uw tijdelijke contract verlengd wordt, mag in het nieuwe contract geen proeftijd worden opgenomen. Er is één reden wanneer uw werkgever dit wel mag doen: wanneer u vaardigheden of verantwoordelijkheden krijgt die u voorheen niet heeft gehad.

   

 • Mijn auto is beschadigd door iemand anders en hierdoor heb ik een huurauto nodig. Betaalt de tegenpartij de kosten van de huurauto?
 • Stel deze vraag eerst eens aan uw verzekeraar. Kan uw verzekeraar niets voor u doen? Dan kunt u zelf proberen om de huurkosten te verhalen op de tegenpartij. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid dan wel erkennen. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent dan gelden de onderstaande regels.

  U hebt recht op vervangend vervoer in de volgende gevallen:

  • tijdens de reparatie van uw voertuig
  • als uw voertuig ‘total loss’ is

  Hoe lang mag ik huren?
  In de praktijk komt dit neer op een dag voor expertise en de reparatieduur. Als uw auto ‘total loss’ is dan kunt u over het algemeen maximaal 14 dagen een auto huren. Gaat het langer duren? Overleg hierover dan met de tegenpartij.

  25% van de huurkosten wordt niet vergoed
  Deze 25% krijgt u meestal niet terug vanwege de besparing die u hebt door stilstand van uw eigen auto.

  Erkent de tegenpartij geen aansprakelijkheid en kan uw verzekeraar niets voor u doen? Dan blijven de kosten voor vervangend vervoer helaas voor eigen rekening.


 • Uw voertuig is beschadigd. U hebt geen idee wie dit heeft gedaan. Wat kunt u het beste doen?
 • Antwoord

  Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij
  Als uw verzekeringsmaatschappij u niet kan helpen bekijk dan zelf uw mogelijkheden. Graag geven wij u enkele tips.

  Het is belangrijk om na te gaan of de schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig
  Is dat namelijk het geval dan kunt u misschien een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Meer informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer kunt u vinden op www.wbf.nl. Is het voor u moeilijk om in te schatten of de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig? Laat de schade dan eens bekijken door een autobedrijf.

  Is de schade het gevolg van vandalisme?
  Dan blijft deze schade helaas voor eigen rekening. Uiteraard is dit erg vervelend. Ons advies is daarom om altijd aangifte te doen bij de politie. Misschien zijn er meerdere vernielingen geweest en heeft iemand de daders toch opgemerkt. De politie kan in dat geval verder onderzoeken of uw voertuig door dezelfde dader werd beschadigd.

  Tip: neem altijd foto’s van de schade of het beschadigde onderdeel.

   

 • De aannemer heeft mijn nieuwbouwwoning opgeleverd. Ik ben niet tevreden. Wat kan ik doen?
 • Tijdens de oplevering controleert u samen met de aannemer of de afgesproken werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Het is verstandig om alle gebreken die er bij oplevering nog zijn op papier te zetten (de opleveringsgebreken). Na de oplevering vraagt u de aannemer dit overzicht van gebreken samen met u te ondertekenen. Dit wordt het proces-verbaal van oplevering genoemd.     

  Zijn er gebreken die de aannemer niet wil noteren?
  Ik raad u aan alle opleveringsgebreken in het proces-verbaal van oplevering te zetten. De aannemer kan erbij zetten dat er volgens hem geen sprake is van een opleveringsgebrek. Als dit niet lukt kunt u de aannemer het beste meteen na de oplevering een aangetekende brief sturen. In deze brief geeft u aan welke gebreken de aannemer volgens u moet herstellen. U zet daar dan ook de gebreken bij die de aannemer niet in het proces-verbaal wilde opnemen.
   
  Hebt u met de aannemer een aannemingsovereenkomst gesloten?
  In de aannemingsovereenkomst staat binnen welke termijn de opleveringsgebreken hersteld moeten worden. Tijdens deze hersteltermijn kunt u de betaling van 5% van de aanneemsom uitstellen. U doet dit door de notaris schriftelijk te vragen het depot (waarborgsom) niet vrij te geven. Of de bankgarantie aan te houden. Een kopie van uw brief aan de notaris stuurt u dan naar de aannemer. De aannemer heeft na de oplevering 3 maanden om een beroep te doen op het depot. Als u het depot langer dan 3 maanden wilt aanhouden dan gelden er andere regels.
   
  Het bedrag dat u niet betaalt moet in verhouding staan tot het gebrek
  Het bedrag staat in verhouding tot het gebrek als u ongeveer evenveel achterhoudt als dat het kost om het gebrek te herstellen. Dat gebeurt niet als u 5% van de aanneemsom inhoudt maar er alleen nog een kraantje in het toilet moet worden vervangen. Het ingehouden bedrag staat dan niet in verhouding tot 5% van de aanneemsom. Als u in zo’n geval toch zo’n groot bedrag achterhoudt dan heeft de aannemer misschien recht op een schadevergoeding.
   
  Zijn de gebreken na verloop van de hersteltermijn niet gerepareerd?
  Als de aannemer de gebreken na het verlopen van de hersteltermijn nog steeds niet heeft hersteld kunt u hem het beste in gebreke stellen. U stuurt een brief waarin u aangeeft dat de gebreken alsnog binnen een redelijke termijn moeten worden hersteld. Wat een redelijke termijn is hangt af van de omstandigheden. Hoe meer er nog hersteld moet worden hoe meer tijd er nodig is. Herstelt de aannemer ook na de ingebrekestelling nog steeds niet? Dan kunt u het beste juridische stappen zetten met behulp van een jurist of advocaat. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hen opnemen.
 • De VvE (Vereniging van Eigenaren) heeft een besluit genomen waar ik het niet mee eens ben. Kan ik hier iets tegen doen?
 • U kunt misschien wat doen aan het besluit van de VvE. De hoofdregel is wel dat de meerderheid beslist. In een ledenvergadering van de VvE wordt gestemd door de eigenaars. Normaal gesproken zijn alle stemmen gelijk. Soms is in de splitsingsakte of het reglement van de VvE bepaald dat sommige appartementen een grotere stem hebben. Dat gebeurt vooral als sommige appartementen een stuk groter zijn dan andere. Meestal is een meerderheid van stemmen (50% + 1) genoeg om een besluit te nemen. Dat hangt wel af van het soort besluit.
  Meestal geldt dat hoe groter de gevolgen zijn van een bepaald besluit, hoe meer mensen voor het besluit moeten stemmen. De regels hiervoor staan in de wet en de splitsingsakte of het reglement van uw VvE.

  Als de meerderheid voor heeft gestemd is het moeilijk om een besluit terug te draaien. Sommige besluiten kunnen toch onredelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer een besluit in strijd is met het huishoudelijk reglement. Of wanneer er sprake is van misbruik van macht. Denk hierbij aan een eigenaar die 80% van de appartementen bezit en binnen de VvE vóór een onredelijk besluit stemt. In zo’n geval kunt u de kantonrechter vragen het besluit van de VvE te vernietigen. De kantonrechter roept dan alle leden van de VvE op om te horen wat zij ervan vinden. Hij neemt hierna een beslissing.
   
  Let op: voor het inschakelen van de kantonrechter heeft u maar 1 maand de tijd. Deze termijn gaat in op het moment dat u van het besluit van de VvE op de hoogte bent. Of op het moment dat u op de hoogte had kunnen zijn. Als het gaat om de wijziging van de splitsingsakte van de VvE dan geldt een termijn van 3 maanden.
 • Wat kan ik doen om oplichting via internet te voorkomen?
 • ​Wij kopen tegenwoordig veel producten via internet. Helaas vormt het internet inmiddels een bron van oplichters. Hieronder vindt een aantal tips waar u op kunt letten voordat u een koop sluit. 

  (Te) Mooie aanbieding?
  Indien de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook vaak het geval. Vergelijk het aanbod vooraf met andere aanbieders en kijk goed naar de voorwaarden.

  Ga op onderzoek uit

  • Controleer of het bedrijf bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.
  • Google de webshop en kijk of er reviews en ervaringen van andere klanten op staan.
  • Controleer of er meldingen over deze (ver)koper zijn gedaan via mijnpolitie.nl
  • Controleer hoelang de webshop al in de lucht is via www.sidn.nl. Als de site nog maar recent bestaat, kan dat bij twijfel een reden zijn om niet tot koop over te gaan.
  • Controleer of de webshop een keurmerk heeft. Zo ja, dan geldt het volgende: de logo's op de webshops behoren aanklikbaar te zijn zodat je rechtstreeks naar de site van het keurmerk wordt doorgeleid. Hebt u twijfels? Informeer dan bij het Keurmerk zelf.
  • Indien u iets wilt kopen via marktplaats, raadpleegt u dan deze site.

  Betaalmogelijkheden
  U bent niet wettelijk verplicht vooraf te betalen. Wellicht biedt de webshop de mogelijkheid dat u het product betaalt middels acceptgirokaart of onder rembours (u betaalt het product dan bij aflevering aan de pakketbezorger). Indien u met uw credit card betaalt en u ontvangt het product niet, kunt u mogelijk het geld terugkrijgen van uw creditcardmaatschappij. Informeert u daar naar de voorwaarden. Ben wel voorzichtig met het verstrekken van uw gegevens zodra u met creditcard betaalt.

  Leg zoveel mogelijk vast
  Bewaar zoveel mogelijk gegevens (printscreens) en correspondentie van onder andere de aanbieding, bestelling en bevestiging. Hoe meer je bewaart en vastlegt, hoe meer je achteraf kunt bewijzen.

   
 • Heb ik recht op doorbetaling van loon tijdens ouderschapsverlof?
 • Meestal komt ouderschapsverlof voor rekening van de werknemer. De werkgever hoeft voor de uren dat u ouderschapsverlof opneemt, geen loon door te betalen. In sommige cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn wel bepaalde regels opgenomen over het betalen van (een gedeelte van) het loon tijdens ouderschapsverlof. Zoek dit op in uw cao of uw arbeidsvoorwaardenregeling.

  Meer informatie vindt u in de Bijlage over ouderschapsverlof.

 • Heb ik recht op ouderschapsverlof en voor hoelang?
 • Antwoord​

  Voor ieder kind tot 8 jaar kunt u ouderschapsverlof opnemen. Dit geldt ook voor adoptie-, pleeg- en stiefkinderen, als zij bij u wonen. De algemene regel is dat u 26 keer het aantal uren dat u gemiddeld per week werkt aan ouderschapsverlof kunt opnemen. Bij uw werkgever kunt u schriftelijk aangeven dat u gebruik wilt maken van uw recht op ouderschapsverlof. Daarbij moet u aangeven wanneer het verlof in moet gaan, hoeveel uren u wilt opnemen, op welke werkdagen u het verlof wilt opnemen en hoe lang de periode duurt. Een werkgever heeft de mogelijkheid om de door u gewenste wijze van invulling van het ouderschapsverlof te wijzigen, mits er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

  Heeft u voor 1 januari 2009 of 1 januari 2015 uw ouderschapsverlof (deels) aangevraagd en toegekend gekregen? Er gelden dan afwijkende regels.

  Voor meer informatie over het ouderschapsverlof en de afwijkende regels, zie de bijlage Ouderschapsverlof.

   

 • Hoe verloopt het re-integratietraject als ik langdurig ziek ben?
 • U bent ziek en voor langere tijd arbeidsongeschikt? Uw werkgever start in veel gevallen een re-integratietraject. Tijdens dit traject spannen uw werkgever, de arbo-arts of bedrijfsarts én u zich samen in om u weer snel en verantwoord (zonder risico’s) aan het werk te krijgen. Een re-integratietraject is niet vrijblijvend: als werknemer bent u verplicht om mee te werken.

  Het re-integratietraject kent de volgende fases:

  • U wordt ziek.
  • U meldt zich ziek bij uw werkgever.
  • Uw werkgever brengt binnen zeven dagen de arbo-arts of bedrijfsarts op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid.

  Voordat er zes weken verstreken zijn, beoordeelt de arbo-arts of bedrijfsarts of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Deze beoordeling baseert de bedrijfsarts vooral op gegevens die de werkgever en werknemer aanleveren.

  Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Dan kent het re-integratietraject een aantal fases. Belangrijke informatie over hoe dit traject verloopt, leest u in het document re-integratietraject bij langdurige ziekte.

 • Ik wil graag minder uren per week werken. Moet ik een andere baan zoeken? Of heb ik recht op minder uren werken bij mijn huidige werkgever?
 • Antwoord​

  Wilt u minder (of meer) uren per week werken bij uw huidige werkgever? Doet u dan een beroep op de Wet aanpassing arbeidsduur. Hiervoor moet u wel:

  • Minstens een jaar in dienst zijn.
  • Het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur minstens vier maanden voor de datum waarop u minder (of meer) uren wilt gaan werken, schriftelijk bij de werkgever indienen. In dit verzoek vermeldt u:
   • Hoeveel uur u minder (of meer) wilt gaan werken.
   • De datum waarop u minder (of meer) wilt gaan werken.
   • Op welke dagen in de week u minder (of meer) wilt gaan werken.

  De werkgever kan op basis van een zwaarwegend bedrijfsbelang het verzoek om aanpassing van arbeidsduur afwijzen. U kunt maximaal één keer per jaar een verzoek doen om de arbeidsduur aan te passen.

  Voor meer informatie over het aanpassen van de arbeidsduur, zie de Bijlage Wet aanpassing arbeidsduur.

   

 • Ik ben onterfd. Wat kan ik doen?
 • In een testament kunnen 1 of meerdere erfgenamen worden onterfd. Die persoon wordt dan niet meer als erfgenaam gezien. Als kind of kleinkind kunt u nooit helemaal onterfd worden. U hebt namelijk altijd recht op een legitieme portie. De legitieme portie is het deel waar u als onterfd kind of kleinkind recht op hebt volgens de wet. De hoogte daarvan hangt af van het aantal kinderen dat nog in leven is. Onder de legitieme portie valt alleen geld. U kunt dus geen spullen opeisen. U hebt na het overlijden van degene die de erfenis achterliet 5 jaar om een beroep te doen op uw legitieme portie.
   
  Als nabestaande kunt u na het overlijden van uw naaste het beste eerst nagaan of er een testament is. In het Centraal Testamentenregister (CTR) ziet u of een overledene een testament heeft. U kunt gratis schriftelijk navragen of de overledene een testament heeft. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centraal-testamentenregister-ctr. Het testament kunt u niet inzien bij het CTR. Dat kan alleen bij de notaris. Als er geen testament is dan kunt u ook niet onterfd zijn.
 • Ik heb al acht weken geen loon gekregen van mijn werkgever. Inmiddels is hij failliet verklaard. Is er nog een mogelijkheid om het geld te krijgen?
 • Bij een faillissement wordt er een curator of beheerder van de failliete boedel benoemd. Deze beoordeelt of de schulden aan de schuldeisers betaald worden. Als werknemer bent u ook een schuldeiser.

  Is er na het faillissement niet voldoende geld aanwezig om het loon te betalen? Neem dan contact op met het UWV. Het UWV kan u een uitkering geven op basis van artikel 61 (en verder) van de Werkloosheidswet. Deze wet gaat over:

   • Niet betaald loon over een periode van dertien weken voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst met u of in geval van een faillissement.
   • Loon over de opzegtermijn.
   • Vakantietoeslag, nog openstaande vakantiedagen en bedragen die de werkgever u nog moet betalen.

  Voor meer informatie over de gevolgen van een faillissement voor werknemers zie de Bijlage faillissement van een werkgever.

 • Ik heb een andere functie gekregen. Is het concurrentiebeding dat ik met mijn werkgever in een vorige functie ben overeengekomen nog geldig?
 • Een concurrentiebeding blijft van kracht als de nieuwe functie past in een normale loopbaanontwikkeling. Wijkt de nieuwe functie erg af van de oude, dan is het verstandig om een nieuw concurrentiebeding overeen te komen. Een ongewijzigd concurrentiebeding kan namelijk zwaar drukken op een nieuwe functie. Wanneer is een concurrentiebeding onevenredig zwaar? Dat moet van geval tot geval beoordeeld worden.

  Voor meer informatie zie de Bijlage over het concurrentiebeding.

 • Ik heb een bestaand huis gekocht en na oplevering een gebrek ontdekt. Is de verkoper aansprakelijk voor de schade die ik hierdoor heb?
 • De verkoper is helaas niet altijd aansprakelijk voor problemen die u aan uw nieuwe huis ontdekt. U hebt een bestaande woning gekocht. Als eigenaar draagt u het risico van eventuele problemen. De wet heeft speciale regels voor deze situatie. Waarschijnlijk hebt u gekocht onder de NVM voorwaarden. Dat zijn de koopvoorwaarden die heel veel makelaars gebruiken. Die NVM voorwaarden gelden dan in plaats van de wet.
   
  In de wet staat dat de woning niet aan de overeenkomst voldoet als het niet de eigenschappen heeft die u als koper mocht verwachten. U mag in ieder geval verwachten dat de woning de eigenschappen heeft die voor normaal gebruik nodig zijn.
   
  U hebt als koper ook een onderzoeksplicht. Als u een oud huis koopt mag u niet zomaar verwachten dat alles piekfijn in orde is. U moet er dan eigenlijk rekening mee houden dat er hier en daar wat gebreken zijn. Hoe ouder het huis is hoe meer u vooraf moet onderzoeken. U kunt de woning zelf bezichtigen en vragen stellen aan de verkopers. Vaak wordt ook een bouwkundig bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Als u een oudere woning koopt is het belangrijk om zo’n onderzoek te laten uitvoeren. Als u geen onderzoek uitvoert kunt u de gebreken die er achteraf blijken te zijn waarschijnlijk niet op de verkoper verhalen. Wel geldt dat u ervan mag uitgaan dat wat de verkoper aangeeft ook waar is. Als de verkoper u vertelt dat de keuken uit 2014 komt dan mag u daar ook vanuit gaan. Ook mag de verkoper geen gebreken verzwijgen. Als hij weet dat de CV ketel kapot is en ook weet (of moet weten) dat u die nodig hebt dan moet hij u dat vertellen.
   
  Als op uw koopovereenkomst de NVM voorwaarden van toepassing zijn gelden er andere regels. In artikel 6.1 van de NVM akte (of in oude versies artikel 5.1) leest u:
   
  De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, met alle daarbij behorende rechten een aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.”
   
  Dat houdt eigenlijk in dat op het moment dat u de sleutels krijgt (en getekend hebt bij de notaris) u als eigenaar al het risico draagt. Het uitgangspunt is dus dat alle gebreken voor uw eigen rekening zijn. Ook de gebreken die al aanwezig waren voordat u eigenaar werd. Maar daar zijn ook weer belangrijke uitzonderingen op gemaakt.
   
  In artikel 6.3 van de NVM akte (of in oude versies artikel 5.3) staat dat de woning op het moment dat u eigenaar wordt de eigenschappen moet hebben die nodig zijn voor normaal gebruik als een woning. In plaats van woning kunt u ook iets anders invullen (bijvoorbeeld als u een huis koopt om als atelier te gebruiken). De verkoper geeft met dit artikel aan dat het huis in ieder geval voor normaal gebruik geschikt is.
   
  Als u een huis als woning koopt maar later blijkt deze vanwege ernstige gebreken niet als woning gebruikt te kunnen worden dan kunt u vaak een oplossing eisen van de verkoper. De rechter vindt niet vaak dat er sprake is van ernstige gebreken die normaal gebruik in de weg staan. Ook geldt er een uitzondering voor ‘kenbare gebreken’. Als u de ernstige gebreken al kende of zag toen u de woning kocht hebt u deze geaccepteerd. Dat geldt ook als u de gebreken zou hebben ontdekt als u goed onderzoek had gedaan. En dat onderzoek ook van u werd verwacht omdat de woning al erg oud was.
   

  De andere uitzondering kwam hierboven al naar boven. Als de verkoper weet dat een belangrijk onderdeel van de woning niet werkt moet hij u dat vertellen. Tenzij u dat probleem zelf al ziet zitten of had kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld een kapotte vloer. Als u tijdens het bekijken van de woning losse planken ziet dan kunt u later niet een nieuwe vloer eisen. U hebt de woning dan gekocht inclusief kapotte vloer.

  Wilt u de verkoper aanspreken op een gebrek dat u hebt ontdekt? Het is belangrijk dat u dat binnen 2 maanden na het ontdekken van het probleem doet. En dat u de verkopers eerst een redelijke periode geeft om met een oplossing te komen. Dat is normaal gesproken 2 weken. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

  Komen de verkopers niet met een oplossing? Helaas zijn er niet altijd juridische mogelijkheden om een vergoeding te eisen. Daarom is het verstandig om eerst uw zaak voor te leggen aan een jurist of advocaat. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt kunnen zij u misschien verder helpen.
 • Ik heb een hond gekocht bij een fokker. De hond is erg ziek. Kan ik alle dierenartskosten verhalen op de fokker?
 • Het kan natuurlijk heel vervelend voor u zijn als uw hond erg ziek is. Uw hond is misschien erg belangrijk voor u. De wet ziet dieren ook niet als zaken (of goederen). Toch gelden er voor de koop van bijvoorbeeld een hond wel dezelfde regels als voor zaken of goederen zoals een televisie. De wet zegt dat goederen (dus ook dieren) aan de overeenkomst moeten beantwoorden. Als u een nieuwe televisie koopt mag u een goedwerkende, nieuwe televisie verwachten. Als u een jonge gezonde pup koopt hoeft u normaal gesproken niet te verwachten dat de pup ziek is.
   
  Als uw dier ziek is kunt u misschien de kosten voor de dierenarts in rekening brengen bij de fokker. Belangrijk is om uw klacht zo snel mogelijk bij de fokker te melden. In ieder geval binnen 2 maanden nadat u de klachten ontdekte. U kunt alleen de kosten van de dierenarts bij de fokker in rekening brengen als uw hond op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst al ziek was. Of de ziekte op dat moment al onder de leden had. Als uw dier ziek wordt binnen 6 maanden nadat u het dier kocht dan moet de fokker bewijzen dat de hond op het moment van kopen nog niet ziek was. Als uw dier pas na 6 maanden ziek wordt dan moet u volgens de wet zelf onderzoeken en bewijzen dat uw dier al ziek was toen u het kocht.
   
  Zijn de dierenartskosten veel hoger dan het bedrag dat u betaalde voor de koop van het dier? Dan kunt u waarschijnlijk niet alles terugeisen van de fokker. U kunt dan ook kiezen voor ontbinding van de overeenkomst. Dat houdt in dat u de hond teruggeeft aan de fokker en u het geld terugkrijgt.
 • Ik heb een hoorzitting. Mag ik iemand meenemen?
 • Dat ligt eraan. Meestal gaat het om een hoorzitting bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat iemand een omgevingsvergunning heeft gekregen om iets te bouwen en iemand anders daartegen een bezwaarschrift heeft ingediend. Tijdens een hoorzitting worden de bezwaren mondeling behandeld. De persoon die over de bezwaren beslist kan dan vragen stellen aan de betrokkenen. Soms wordt dat overgelaten aan een onafhankelijke adviescommissie. Ook krijgen de betrokkenen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten.

  Het is over het algemeen aan te raden naar een hoorzitting toe te gaan. Daarbij kunt u altijd iemand meenemen. Wilt u iemand namens u het woord laten doen? Dan is het verstandig dit van te voren schriftelijk te laten weten bij de gemeente. Als u alleen iemand mee wil nemen voor de emotionele steun, dan hoeft u dat van te voren niet te melden. Let op: wilt u een uitgebreide schriftelijke toelichting indienen? Dan kan dat tot uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting. 

  Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan adviseren wij u om uw zaak te melden. U kunt dan in overleg met uw jurist bepalen of het verstandig is om (al dan niet samen) naar de hoorzitting te gaan.

 • Ik heb een nieuwe baan gevonden en wil zo snel mogelijk beginnen. Kan ik de opzegtermijn verkorten?
 • Ja, dat mag. De opzegtermijn die werknemer en werkgever afspreken is afhankelijk van de wet, de cao en de arbeidsovereenkomst. De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is één maand. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen werknemer en werkgever hiervan afwijken. Een opzegtermijn voor de werknemer mag niet langer zijn dan zes maanden. De opzegtermijn van de werkgever moet minstens het dubbele zijn van de opzegtermijn van de werknemer. Is er in de arbeidsovereenkomst of cao voor de werkgever een kortere opzegtermijn vermeld? Dan moet die opzegtermijn minimaal even lang te zijn als die voor de werknemer.

  U kunt als werknemer de arbeidsovereenkomst schriftelijk én mondeling opzeggen. Heb je mondeling opgezegd? Dan is het verstandig om de opzegging schriftelijk te bevestigen. Opzeggen kan in principe elke dag. De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin opgezegd is. Bijvoorbeeld: Een werknemer zegt het arbeidscontract op 3 maart op. Dan gaat de opzegtermijn in op de eerste dag van april. Met inachtneming van een maand opzegtermijn eindigt het arbeidscontract dan op 30 april.

  U hebt de vrijheid om met uw werkgever andere afspraken te maken over de datum van uw uitdiensttreding. Leg deze afspraken schriftelijk vast.

 • Ik heb een nieuwe kast gekocht, maar wil hem bij nader inzien niet hebben. Kan ik van de koop afzien?
 • De wet gaat ervanuit dat als u eenmaal een overeenkomst sluit u daaraan ook gebonden bent. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Of u de van de koop kunt afzien hangt vooral af van deze punten:
   
  1)      Waar u de kast hebt gekocht
  2)      Of er iets mis is met de kast
   
  Hebt u de kast in de winkel gekocht?
  En hebt u de kast dus kunnen bekijken voordat u het kocht? Dan hebt u normaal gesproken geen bedenktermijn. U bent dan eigenaar geworden van de kast. Veel winkels hebben wel een mogelijkheid om te ruilen of te herroepen. Dat staat dan in de algemene voorwaarden. Daarbij mag ook worden gezet dat er annuleringskosten worden gerekend. Of dat u een waardebon krijgt in plaats van geld. Als er geen mogelijkheid tot ruilen of herroepen in de algemene voorwaarden staat dan kunt u niet ruilen of herroepen. Dat geldt dus ook als er geen algemene voorwaarden zijn.
   
  Hebt u de kast online (in een webshop) gekocht?
  En hebt u de kast dus niet van tevoren kunnen bekijken? Dan hebt u volgens de wet wel het recht om de overeenkomst te herroepen. Dat houdt in dat u de afspraken terugdraait. U hebt na de levering van de kast 14 dagen om de verkoper te laten weten dat u de overeenkomst wil herroepen. De verkoper van online producten moet bij de bestelling al aangeven hoe en hoe lang u kunt herroepen.
   
  Is er een probleem met de kast (een gebrek)?
  Dan gelden er andere regels. Als u een gebrek ontdekt aan de kast die u kocht dan kunt de verkoper daarop aanspreken. Een voorbeeldbrief vindt u hier. U hebt daarvoor 2 maanden vanaf het moment dat u het gebrek hebt ontdekt. De verkoper moet dan de kans krijgen om het gebrek voor u te herstellen. Of de kast te vervangen. De verkoper kiest in principe de oplossing. Natuurlijk mag u wel een goede oplossing verwachten. Als de verkoper het gebrek niet hersteld dan kunt de koopovereenkomst waarschijnlijk ontbinden. De afspraken worden dan alsnog teruggedraaid en u krijgt uw geld terug. Voordat u de overeenkomst ontbindt is het verstandig om hierover contact op te nemen met een jurist of advocaat. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neemt u dan daarmee contact op voor advies of hulp.
 • Ik heb een omgevingsvergunning gekregen van de gemeente, maar mijn buren overwegen een bezwaar in te dienen. Mag ik toch gaan bouwen?
 • Ja, u kunt starten met bouwen. Maar dit is niet zonder risico. Zolang uw buren en overige belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken, kan de gemeente uw vergunning alsnog weigeren. Als u dan toch begonnen bent met de bouw, bestaat de kans dat u het bouwwerk op eigen kosten af moet breken. Houd er dus altijd rekening mee dat uw vergunning pas onherroepelijk (definitief) is als de bezwaar- of beroepstermijn verstreken is. Daarna kan er meestal geen procedure meer gestart kan worden.

 • Ik heb een overeenkomst gesloten met een bedrijf. Vóór de levering van het product is het bedrijf failliet gegaan. Krijg ik mijn geld terug?
 • Op internet kunt u nakijken of een bedrijf failliet is. Dat staat namelijk in het insolventieregister. Dit register vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

   
  Een rechter verklaart een bedrijf failliet. Daarna wijst hij ook een curator toe. De curator krijgt het beheer over het failliete bedrijf. Hij zal een overzicht maken van de openstaande schulden en van het geld dat het bedrijf nog heeft. De naam en adresgegevens van de curator vindt u ook in het insolventieregister.
   
  Als u een product hebt besteld bij het bedrijf dan is het faillissement natuurlijk vervelend nieuws voor u. U kunt dan het beste contact opnemen met de curator. U vraagt de curator of hij de overeenkomst alsnog wil nakomen door u het product te leveren. Als de curator de overeenkomst niet wil of kan nakomen kunt u hem vragen het door u betaalde geld terug te betalen. Of u het geld terug krijgt is onzeker. De curator betaalt eerst de schuldeisers die voorrang hebben. Dat is bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. Pas daarna komen de andere schuldeisers aan de beurt. Daar hoort u bij. Helaas is er op dat moment vaak geen geld meer. Hebt u nog geen geld betaald en kan de curator het product niet meer leveren? Dan kunt u de overeenkomst ontbinden.
   

  U kunt de voorbeeldbrief nakoming overeenkomst na faillissement gebruiken om uw verzoek naar de curator kunt sturen.

 • Ik heb een reis geboekt en de reisorganisatie is failliet gegaan. Kan ik mijn geld terug krijgen?
 • Als een bedrijf failliet gaat is er vaak geen geld om u het betaalde bedrag terug te betalen. Veel reisorganisaties zijn gelukkig aangesloten bij een garantiefonds. Als u een pakketreis hebt geboekt bij zo’n reisorganisatie dan krijgt u uw geld vaak terug van het garantiefonds. Een bekend garantiefonds is de Stichting Garantiefonds Reisgelden (de SGR). Als de failliete reisorganisatie niet is aangesloten bij een garantiefonds dan is de kans helaas groot dat u uw geld niet terug krijgt.

  Misschien hebt u een pakketreis geboekt maar nog geen betaling gedaan. Als de reisorganisatie failliet gaan dan is het verstandig om niet alsnog de (aan)betaling te doen. Betaalt u nadat de reisorganisatie failliet ging dan krijgt u de betaling waarschijnlijk niet terug van het garantiefonds.
   
  Als de reisorganisatie is aangesloten bij de SGR dan ontvangt u bij een faillissement (een deel van) de reissom terug. Als u al op vakantie bent krijgt u maar een deel van de reissom terug.  Verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, fax- en telefoonkosten en kosten voor het verkrijgen van visa krijgt u niet terug. Deze kosten vallen niet onder de garantie van de SGR.
 • Ik heb een reis geboekt, maar de situatie in het land van bestemming is onveilig. Wat zijn mijn rechten?
 • Misschien ontstaan er grote en onverwachte problemen (calamiteiten) in het land waar u naartoe wil reizen. Bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen of een (dreigende) oorlogssituatie. Als u al een reis hebt geboekt naar dat land is dat natuurlijk erg vervelend nieuws.

  U kunt bij een calamiteit besluiten om niet op reis te gaan. U moet er helaas wel rekening mee houden dat u de reissom niet in alle situaties terug krijgt. U kunt namelijk niet altijd annuleren. De regels van herroeping bij een overeenkomst op afstand gelden niet voor een reisovereenkomst. Ook niet als u die online hebt geboekt. Van belang is wat het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is. En of er een calamiteit is vastgesteld door het calamiteitenfonds. Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u terugvinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.
   
  Veel reisorganisaties zijn aangesloten bij de ANVR en het calamiteitenfonds. U kunt dat zien in uw boekingspapieren. Of via www.anvr.nl. Als u bij een reisorganisatie hebt geboekt die is aangesloten bij de ANVR dan is de reisorganisatie ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Als de reis niet doorgaat of wordt aangepast door een calamiteit worden uw extra kosten vergoed. Ook als u al op reis bent en de reis wordt afgebroken krijgt u een vergoeding. Dan worden de niet-genoten vakantiedagen vergoed. Als de reisorganisatie is aangesloten bij het calamiteitenfonds kunt u vanaf 30 dagen voor vertrek de reis annuleren.
 • Ik heb een tweedehands auto gekocht. Ik ben erachter gekomen dat de kilometerstand is teruggedraaid. Wat kan ik doen?
 • De hoofdregel is dat als u een product koopt u er niet aan hoeft te twijfelen dat het product in ieder geval geschikt is om normaal te kunnen gebruiken. Bij een tweedehands auto ligt dat net wat anders. U mag er niet zomaar vanuit gaan dat de auto alle eigenschappen heeft die u voor normaal gebruik nodig hebt. Het is namelijk geen nieuwe auto maar een gebruikte. Als koper hebt u dan een onderzoeksplicht. Hoe goedkoper en hoe ouder de auto hoe meer onderzoek u moet uitvoeren om te kijken of de auto geen gebreken heeft.

  De verkoper heeft ook mededelingsplicht. Als hij op de hoogte is van een probleem of gebrek moet hij u dat vertellen. Ook mag u ervanuit gaan dat wat hij u vertelt ook klopt. Dat geldt al helemaal als u koopt bij een professionele verkoper (bijvoorbeeld een dealer).

  U mag er vanuit gaan dat een professionele verkoper de juiste informatie geeft over de kilometerstand. De kilometerstand is vaak ook heel belangrijk bij de aankoop van een tweedehands auto. Hoe minder kilometers des te hoger de prijs. U kunt de kilometerstand vaak controleren op www.autopas.nl. Als achteraf blijkt dat de kilometerstand niet klopt dan hebt u verschillende mogelijkheden.
   
  U kunt de overeenkomst vaak terugdraaien. Zeker als er een groot verschil is tussen de beloofde kilometerstand en de echte kilometerstand. Omdat u uitging van een andere kilometerstand kunt u aangeven dat u hebt gedwaald toen u de overeenkomst sloot. U draait de overeenkomst dan terug. Dat houdt in dat u de auto teruggeeft en uw geld terugkrijgt. U kunt het ook anders oplossen. Herstel van het probleem is in dit geval natuurlijk niet mogelijk. U kunt kiezen voor het terugeisen van een deel van de aankoopprijs als vergoeding voor de waardevermindering van uw auto. Hoe hoog die vergoeding is hangt natuurlijk af van het verschil tussen de beloofde kilometerstand en de echte kilometerstand.

  Om ontbinding of een vergoeding te kunnen eisen is het wel belangrijk dat u kunt bewijzen dat de verkoper u verkeerde informatie gaf. Daarvoor kunt u de koopovereenkomst of de advertentie gebruiken als daar de kilometerstand in staat.
   
  Als u de auto hebt gekocht bij een particulier dan kunt u deze helaas vaak niet aanspreken. Als u een tweedehands auto koopt van een particulier wordt van u verwacht dat u de auto extra onderzoekt voordat u koopt. Bijvoorbeeld door de auto vooraf te laten keuren. Wist de verkoper dat de kilometerstand niet klopte? Of heeft de verkoper op papier gezet dat hij de kilometerstand garandeert? Dan zijn er misschien wel mogelijkheden om een vergoeding te eisen.
 • Ik heb via een ANVR aangesloten reisorganisatie een hotel geboekt. Dit hotel voldoet niet aan mijn verwachtingen. Wat moet ik doen?
 • Als u een klacht hebt is het belangrijk om die klacht zo snel mogelijk te melden bij de reisleiding of het hotel waar u verblijft. Als er niemand bereikbaar is neemt u contact op met de reisorganisatie. De reisorganisatie heeft daarna 48 uur de tijd om met een oplossing te komen. Het is volgens de ANVR voorwaarden belangrijk om de klacht al tijdens de vakantie te melden. Ook is het belangrijk om daar een bevestiging van op papier te hebben. De reisleiding kan dan later niet ontkennen dat u geklaagd hebt. Als u de reisorganisatie geen mogelijkheid geeft om het probleem op te lossen hebt u achteraf weinig kans op een vergoeding van uw schade.  
   
  Hopelijk lost de reisorganisatie uw probleem meteen op tijdens de vakantie. Als dat niet zo is dan kunt u na uw vakantie nog een keer uw klacht indienen. Dat moet volgens de ANVR voorwaarden schriftelijk en binnen 1 maand na thuiskomst. U dient de klacht in bij het reisbureau of bij de reisorganisatie. Het duurt soms wel een paar weken voordat u een reactie krijgt. Zeker rond en na de zomervakantie kan het heel erg druk zijn voor reisorganisaties en reisbureaus. Daarom wacht u soms lang op een reactie. U kunt in uw klacht al vragen of zij binnen een bepaalde termijn willen reageren. En of zij willen aangeven wanneer zij denken te gaan reageren.

  Als de reactie van de reisorganisatie of het reisbureau negatief is dan kunt u naar de geschillencommissie of de rechter. Er is een speciale geschillencommissie Reizen. U hebt tot 3 maanden na uw thuiskomst de tijd om naar de geschillencommissie te gaan. Zij bekijken of u recht hebt op een vergoeding voor uw klachten. U hebt 12 maanden de tijd om uw klacht voor te leggen aan de rechter.
 • Ik wil mijn telefoonabonnement opzeggen. Wat zijn hiervoor de regels?
 • Als u een nieuw telefoonabonnement afsluit dan spreekt u vaak een periode van 1 of 2 jaar af. Tijdens die periode kunt u niet opzeggen. Tenzij u dat ook hebt afgesproken. Een periode van 2 jaar mag alleen worden afgesproken als u daaraan een voordeel hebt (bijvoorbeeld korting op uw abonnement of telefoon).
   
  Na de eerste periode van 1 of 2 jaar kunt u het abonnement wel opzeggen. U kunt opzeggen per datum dat de afgesproken periode afloopt. Dat moet u dan wel op tijd doen. Het is verstandig om de opzegging per aangetekende brief te sturen. U hebt dan een bewijs van verzending. De opzegtermijn staat vaak in algemene voorwaarden van uw provider. Als u niets doet wordt uw abonnement automatisch verlengd. De (mobiele) telefoonprovider hoeft daarover niets te zeggen (dat noemen we stilzwijgende verlenging).
   
  Als uw abonnement stilzwijgend is verlengd kunt u volgens de wet wel steeds opzeggen. De opzegtermijn is dan maximaal 1 maand. Soms bent u toch opnieuw gebonden aan een langere periode. Als u na 1 of 2 jaar een nieuwe afspraak hebt gemaakt met uw provider dan is er (meestal) sprake van een nieuw abonnement. Dan wacht u helaas weer 1 of 2 jaar voordat u kunt opzeggen.
 • Juridische tips voor studenten die op kamers gaan
 • Ben je student en op zoek naar een kamer om tijdens je studie te wonen? Denk dan aan onderstaande punten. Wij hebben de meest voorkomende juridische geschillen tussen studenten en verhuurders op een rij gezet:

  1. Verhuren via de Leegstandswet wordt steeds vaker gedaan als een huis niet verkocht wordt en de eigenaar al een nieuwe woning heeft gekocht. Als je een kamer huurt volgens de Leegstandswet en de verhuurder heeft een koper gevonden voor zijn woning, dan kan hij je er zo uitzetten. Je bent als huurder beter beschermd als de verhuurder de kamer niet verhuurt via de Leegstandswet. Huur je een kamer in het huis waar de verhuurder zelf ook woont – de zogenaamde hospita huur - dan geniet je ook minder huurbescherming. Dat is met name tijdens de ‘kennismakingsfase’ in de eerste 9 maanden.  

  2. Ga de hoogte van de overeengekomen huurprijs na. De huurprijs kan namelijk te hoog zijn. Het is van belang om binnen zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst de huurprijs te laten toetsen bij de huurcommissie (zie www.huurcommissie.nl). Is je huur te hoog dan kan deze worden aangepast naar een lagere huurprijs

  3. Let er op dat de verhuurder het gas, water en licht betaalt. Het komt regelmatig voor dat studenten zonder elektra en gas komen te zitten als gevolg van achterstallige betalingsverplichtingen van de verhuurder. Check dit regelmatig bij de verhuurder.

  4. Het terug krijgen van de borg is vaak de inzet van een geschil. Verhuurders zien de borg soms als een verkapte bron van inkomsten. Als de huurder het daar niet mee eens is, dan wordt de borg tijdens de huurperiode nog wel eens gecompenseerd: de laatste maand(en) wordt geen huur meer betaald. Dit is op grond van het huurcontract vaak niet toegestaan en kan leiden tot een forse boete voor de huurder. Ga met de verhuurder tijdig in gesprek over het terugkrijgen van de borg – en wat je daarvoor moet doen. Hoe lever je de gehuurde ruimte bijvoorbeeld weer op na de huur?. Indien goede afspraken maken onderling niet lukt, zoek dan juridische bijstand.

  Dreigt er een geschil met jouw verhuurder, neem dan contact op met jouw rechtsbijstandverzekering. Uitwonende studenten zijn meeverzekerd op de polis van hun ouders. Mits zij ook echt studeren.

 • Kan ik schade door een aanrijding met een (huis)dier ergens claimen?
 • Aanrijding met huisdieren of dieren met een eigenaar
  Volgens de Nederlandse wet geldt er een zogenaamde risicoaansprakelijkheid voor de eigenaar van dieren. Dat houdt in dat de eigenaar bijna altijd aansprakelijk is voor schade aan bijvoorbeeld uw voertuig. Iemand is alleen aansprakelijk voor dieren die in zijn of haar bezit zijn. Of door hem of haar gehouden worden. Dat geldt niet alleen voor ‘echte’ huisdieren, zoals een kat of hond. Ook een paard, koe of schaap zijn volgens de wet huisdieren. Let op: het is wel belangrijk om goed te controleren of het dier dat schade heeft veroorzaakt een eigenaar heeft. U moet ook aan kunnen tonen dat het dier de schade heeft veroorzaakt. Het is belangrijk om direct de gegevens van getuigen te noteren. U heeft soms getuigen nodig om de schade te bewijzen.

  Aanrijding met wild
  Bij een aanrijding met een wild dier ligt de situatie anders. Wilde dieren zoals vogels, zwijnen en herten hebben geen eigenaar. Veroorzaakt een wild dier schade aan uw auto? Dan is er geen eigenaar die u aansprakelijk kunt stellen. Alleen als u zelf een autoverzekering met een zogenaamde casco- of beperkt cascodekking heeft, bestaat er kans op schadevergoeding. Heeft u een casco- of beperkt cascodekking? Vraag het de maatschappij die uw auto verzekert.

  Leidt een aanrijding met een wild dier nooit tot een schadevergoedingsplicht? Toch wel. Is het leefgebied van een wild dier van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer? En zijn de hekwerken of wildroosters om en in het gebied niet goed onderhouden? Dan is in sommige gevallen Staatsbosbeheer -of een andere beheerder of eigenaar- aansprakelijk. Ook als de beheerder geen waarschuwingsborden plaatst, heeft u kans op schadevergoeding.

 • Mag ik het erf of de tuin van de buren gebruiken om werkzaamheden aan mijn eigendommen uit te voeren?
 • Alleen als het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is om het perceel van uw buren te betreden. In de wet is hierover een regeling opgenomen die ook wel bekend is als het zogenaamde ‘ladder- en steigerrecht’.

  Let op: de werkzaamheden zelf hoeven niet noodzakelijk te zijn. U moet uw buren wel op tijd vertellen dat u hun perceel voor onderhoud aan uw eigendommen gaat gebruiken. De buren kunnen hiertegen bezwaar maken. Bijvoorbeeld als zij op de geplande dag ‘zoveel’ jaar getrouwd zijn. Spreek in dat geval een andere datum af met elkaar. Ontstaat er schade door het plaatsen van een steiger of een ladder, dan moet u deze schade aan de buren vergoeden.

  Hier vindt u de voorbeeldbrief ladderrecht verzoek aan buren.

 • Mijn buren hebben een omgevingsvergunning aangevraagd voor een aanbouw. Hoe kan ik hier bezwaar tegen maken?
 • Door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeente) dat de vergunning verleent of het besluit genomen heeft. Het bezwaarschrift dient u schriftelijk in (bij voorkeur per aangetekende post) en bevat minimaal de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, de datum.
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
  • De reden(en) dat u het niet eens bent met het besluit.

  Wanneer begint de bezwaartermijn te lopen?
  Op de dag ná de dag dat het besluit door bijvoorbeeld de gemeente bekendgemaakt is. In de praktijk geldt hiervoor de datum waarop het besluit verzonden wordt aan de persoon die de vergunning heeft aangevraagd. Publicatie van het besluit in een krantje of op de website van de gemeente vindt meestal -soms zelfs weken- later plaats.

  Wat is een omgevingsvergunning?
  Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. De aanvraagprocedure is makkelijker gemaakt. De vergunningen zijn samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

 • Mijn buren hebben (gedeeltelijk) op mijn perceel gebouwd. Hoe ga ik hier mee om?
 • Als uw buren gedeeltelijk op uw perceel hebben gebouwd, spreken we van ‘overbouw’. Dit hoeft u niet te accepteren. U kunt om verwijdering vragen.

  De rechter kan beslissen dat uw vraag tot verwijdering niet redelijk is. Bijvoorbeeld als de kosten van de verwijdering veel hoger zijn dan uw belang om uw grond weer vrij te krijgen. Dit betekent dat de overbouw mag blijven staan. Uw buren moeten u dan wel schadeloos stellen. Hebben uw buren met opzet over de tuingrens gebouwd, of hebt u hen van tevoren aantoonbaar gewaarschuwd? Dan is verwijdering van de overbouw wel redelijk.

 • Mijn computer werkt niet goed. Moet ik dit melden bij de verkoper of bij de leverancier?
 • De verkoper is uw eerste aanspreekpunt. Met hem heeft u de koop gesloten. Hij moet voor een oplossing zorgen. Hij mag u voor de reparatie wel direct doorverwijzen naar de leverancier. Wat als de leverancier de computer niet of niet goed heeft gerepareerd? Dan zijn de gevolgen daarvan voor de verkoper. Heeft u een computer of een ander product gekocht dat niet goed werkt? Stuurt u dan een zogenaamde ingebrekestelling aan de verkoper. Let op: zorg dat u het gebrek binnen twee maanden na het ontdekken daarvan meldt aan de verkoper.

  Voorbeeldbrief ingebrekestelling
  Klik hier voor de voorbeeldbrief ingebrekestelling product of dienst

 • Mijn eindafrekening van de energiemaatschappij is veel hoger dan anders. Wat kan ik hieraan doen?
 • Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ga eerst na of de meterstanden die het energiebedrijf gebruikt, opgemeten of geschat zijn.

  • Zijn de standen geschat, dan kunt u een correctie aanvragen. Dit doet het energiebedrijf alleen als het verschil tussen de werkelijke en de geschatte standen erg groot is.
  • Zijn de werkelijke standen gebruikt, maar is het verbruik veel hoger dan anders? Dan is er misschien iets mis met uw meter. Vaak biedt de energieleverancier de mogelijkheid om de meter na te laten kijken.
  • Is er geen oorzaak aan te wijzen voor het verschil in verbruik? Dan krijgt het energiebedrijf meestal het voordeel van de twijfel. Helaas zult u dan de rekening moeten betalen.
 • Mijn tv is kapot gegaan net buiten de garantietermijn. Blijf ik nu met een kapotte tv zitten?
 • Nee, ook buiten de garantietermijn kunt u de verkoper om herstel vragen. Los van de garantie mag u bepaalde verwachtingen hebben waaraan de tv moet voldoen, bijvoorbeeld een bepaalde levensduur. Ook het type product, de prijs die u ervoor betaald heeft en mededelingen die over het product gedaan zijn door de verkoper, spelen een belangrijke rol in uw verwachtingen van de tv.

  Is uw tv kapot? Stuurt u dan een ingebrekestelling aan de verkoper en vraag om reparatie of vergoeding van de kosten. Let op: zorg dat u het gebrek binnen twee maanden na het ontdekken daarvan meldt aan de verkoper.

  Hier vindt u een Voorbeeldbrief ingebrekestelling.

 • Moet ik bemiddelingskosten betalen als ik een huurwoning vind via een makelaar of bemiddelaar?
 • Meestal niet. Het komt regelmatig voor dat makelaars bemiddelingskosten aan huurders in rekening willen brengen. De makelaar biedt de huurwoning voor de verhuurder aan op zijn site. De makelaar kan degene die de woning wil huren vragen om te tekenen voor bemiddelingskosten van soms vele honderden euro’s. De kantonrechter in Arnhem heeft in 2010 geoordeeld dat dit niet terecht hoeft te zijn. Deze rechter verklaarde een beding over bemiddelingskosten voor rekening van de huurder nietig omdat hierbij door een derde (in dit geval de makelaar) een niet redelijk voordeel overeengekomen wordt. Doorslaggevend voor de rechtbank was dat de verhuurder de overeenkomst is aangegaan met de makelaar en daarmee de opdrachtgever is. Kortom: wanneer de verhuurder de makelaar of het bemiddelingsbureau heeft ingeschakeld om een geschikte huurder te vinden dan dienen de bemiddelingskosten niet voor rekening van de huurder te komen.

  Wanneer moet ik wel bemiddelingskosten betalen?
  Op het moment dat u een makelaar of bemiddelaar benadert met de vraag om voor u een geschikte woning te vinden. U heeft dan dus geen woning op het oog maar u wil gebruik maken van de expertise van de makelaar of bemiddelaar om een woning te vinden die aan uw eisen voldoet. De kosten die bij u in rekening worden gebracht moeten wel in verhouding staan tot de werkzaamheden die de makelaar of bemiddelaar uitvoert. In de situatie dat zowel de huurder als verhuurder een makelaar of bemiddelingsbureau heeft ingeschakeld zal afhankelijk van de omstandigheden bij beide overeenkomsten bepaald moeten worden of u als huurder bemiddelingskosten moet betalen.

  Heeft u een geschil over bemiddelingskosten en een rechtsbijstandverzekering? Neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekering, zodat zij u verder kunnen helpen.

 • Nieuwe regels over vakantiedagen: waar dien ik rekening mee te houden?
 • Waarom nieuwe regels?
  Het doel van vakantieverlof is het kunnen herstellen en uitrusten van verplichtingen voortvloeiend uit een dienstbetrekking. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke werknemers. Het is in het belang van de veiligheid en gezondheid van alle werknemers dat zij tijdig vakantieverlof opnemen en er voor waken dat dit niet steeds wordt uitgesteld. Dit met mogelijk uitval wegens overbelasting als gevolg. Om tijdige vakantieopname te stimuleren is per 1 januari 2012 de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen ingevoerd.

  Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wat is het verschil? Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar een werknemer op basis van de wet recht op heeft. Iedere werknemer heeft bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) recht op 20 vakantiedagen per jaar, dat overeenkomt met vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor deeltijd werknemers wordt dit naar rato berekend. Een werkgever mag niet ten nadele van een werknemer van deze wettelijke regels afwijken. Daarnaast kan een werknemer op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of individuele arbeidsovereenkomst recht hebben op extra vakantiedagen. Deze vakantiedagen worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

  Wat is er precies veranderd?
  Sinds 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving aangepast. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in de opbouw van wettelijke vakantierechten voor zieke werknemers en gezonde werknemers. Voor bovenwettelijke vakantiedagen ligt dat anders. Voor deze vakantiedagen kunnen afwijkende afspraken gelden. Deze afspraken zijn dan opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst of in een CAO die van toepassing is. Daarnaast komen wettelijke vakantierechten vanaf 1 januari 2012 te vervallen indien deze vakantiedagen niet zijn opgenomen in het opbouwjaar of in de eerste zes maanden daarna. Dit is alleen anders wanneer een werknemer door bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen in deze gehele periode. Het is wel mogelijk om in de individuele arbeidsovereenkomst of CAO ten gunste van de werknemer af te wijken van deze vervaltermijn. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt de vervaltermijn niet, deze vakantiedagen verjaren na 5 jaar.

  Waar kunt u als werknemer op letten?
  Het opnemen van vakantiedagen is de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer. Een werknemer doet er verstandig aan om tijdig en schriftelijk zijn vakantiewensen aan zijn werkgever door te geven. Wanneer de werkgever niet binnen twee weken schriftelijk gewichtige redenen geeft tegen de aanvraag voor vakantieverlof, dan is de vakantie vastgesteld naar de wens van de werknemer. 

  Het risico dat wettelijke vakantiedagen opgebouwd ná 1 januari 2012 vervallen, als een werknemer deze vakantiedagen niet binnen anderhalf jaar opneemt. Raadpleeg altijd de individuele arbeidsovereenkomst of CAO, zodat u kunt nagaan of er afwijkende afspraken zijn gemaakt. Houd er rekening mee dat een werknemer ook tijdens arbeidsongeschiktheid geacht wordt zijn wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen. Dit is alleen anders als een werknemer vanwege medische redenen gedurende de gehele periode geen vakantieverlof kan opnemen. Daarbij kan gedacht worden aan een werknemer die is opgenomen in een ziekenhuis. Op deze manier wordt voorkomen dat een werknemer een stuwmeer aan verlof opbouwt en vakantie alsmaar uitstelt.

  Het risico dat wettelijke vakantiedagen opgebouwd vóór 1 januari 2012 en de bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar verjaren.

  Voor het opnemen van vakantiedagen geldt dat een werknemer altijd eerst zijn vakantiedagen opneemt die als eerste voor verval of verjaring in aanmerking komen.

  De werkgever is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een goede administratie van onder andere de vakantiedagen van een werknemer. Dit betekent dat de werkgever de werknemer een overzicht moet kunnen geven van zijn wettelijke vakantiedagen en alle overige vrije dagen, waaronder de bovenwettelijke vakantiedagen, ADV en ouderendagen. Dit verschil is van belang, omdat de bovenstaande regels alleen gelden voor vakantiedagen en dus niet voor overige vrije dagen. Uiteraard doet een werknemer er verstandig aan deze uren ook zelf bij te houden en de gegevens van zijn werkgever goed te controleren.

  Als een werknemer vakantie wil opnemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, moet een werknemer over deze gehele vakantieperiode zijn vakantiedagen inleveren. Er wordt in deze situatie geen onderscheid gemaakt tussen zieke, gedeeltelijk zieke of gezonde werknemers. Dit is het gevolg van het feit dat een werknemer ook tijdens zijn gehele ziekteperiode recht heeft op opbouw van zijn wettelijke vakantiedagen.

  Wanneer een werknemer ziek is of wordt tijdens een vastgestelde vakantieperiode, dan mag de werkgever de ziektedagen niet zonder toestemming van de werknemer verrekenen met vakantiedagen. Alleen over de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt. Het is wel van belang dat een werknemer zich volgens het verzuimprotocol ziek meldt bij zijn werkgever.

 • Op hoeveel vakantiedagen per jaar heb ik recht?
 • Op een aantal vakantiedagen dat minstens gelijk is aan vier keer het aantal arbeidsdagen dat u per week werkt. Bij een vijfdaagse werkweek heeft u recht op minimaal twintig vakantiedagen per jaar. Heeft u meer vakantiedagen? Dat zijn dan ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Afspraken over vakantie en verlof staan meestal in de cao of in uw arbeidsovereenkomst.

  Let op: roostervrije dagen en ATV-dagen zijn géén vakantiedagen. Afspraken over vakantie en verlof gelden dus niet voor roostervrije dagen en ATV-dagen.

  Voor de opbouw van vakantierechten is het belangrijk dat u recht heeft op doorbetaling van loon. Het is niet belangrijk of u feitelijk heeft gewerkt. Opbouw van vakantierechten gaat ook in geval van ziekte, vakantie, studieverlof, seniorenverlof en vakbondsverlof door. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt de vrouwelijke werknemer ook vakantierechten op.

  De werkgever houdt een vakantiedagenadministratie bij. Bent u het met uw werkgever niet eens over het aantal opgebouwde vakantiedagen? Dan heeft u het recht om deze administratie in te zien.

 • Wanneer hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen bij ziekte?
 • Duur loondoorbetaling
  De verplichting om loon door te betalen stopt meestal na twee ziektejaren (104 weken). U kunt dan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Hebben werkgever en werknemer, u dus, zich onvoldoende ingespannen om re-integratie mogelijk te maken? Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen van maximaal één jaar.

  Hoogte loondoorbetaling
  Tijdens de eerste twee ziektejaren heeft u wettelijk recht op doorbetaling van uw loon. Niet het volledige loon, maar 70% van het laatste bruto loon. Als 70% van het loon lager is dan het minimumloon, betaalt uw werkgever u in het eerste ziektejaar in elk geval dat minimumloon.

  In de cao of uw arbeidsovereenkomst kan afgesproken worden dat u als werknemer meer dan 70% van het laatste bruto loon krijgt. Of dat het gemiddelde van de gemaakte overuren meegenomen wordt in de loondoorbetaling. Let op: dit verschilt per cao en per arbeidsovereenkomst.

  Geen loon
  U maakt als werknemer geen aanspraak op loon als u:

   • De genezing opzettelijk verhindert.
   • De genezing vertraagt.
   • De ziekte met opzet veroorzaakt of de bedrijfsarts vindt dat u wel kan werken.
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een ww-uitkering bij ontslag?
 • Op basis van de Werkloosheidswet krijgt u alleen géén WW-uitkering als:

   • Uw werkgever een dringende reden heeft om u op staande voet te ontslaan.
   • U zelf ontslag neemt.

  U komt als werknemer niet in aanmerking voor een WW-uitkering als u verwijtbaar werkloos bent geworden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u goederen van uw werkgever heeft gestolen. Uw werkgever moet een dringende reden hebben om het dienstverband te beëindigen. In dit geval is het verstandig om de nietigheid van het ontslag in te roepen. U geeft dan aan dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet en dat het dienstverband voortduurt. U stelt zich dan als werknemer op het standpunt dat u niet akkoord gaat met het ontslag op staande voet en dat het dienstverband voortduurt.

  Meer informatie vindt u in de Bijlage algemene informatie ontslagrecht.

 • Wat betekent verjaring van recht op schadevergoeding?
 • Na het einde van een verjaringstermijn heeft u geen recht meer op een schadevergoeding. Meestal geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de benadeelde of het slachtoffer geconfronteerd wordt met de schade en de veroorzaker of dader van die schade.

  Voor verkeersongevallen, waarbij een motorvoertuig betrokken is, geldt zelfs een verjaringstermijn van drie jaar. Het gaat dan om het recht dat de benadeelde of het slachtoffer heeft om de verzekeraar van het voertuig dat de schade veroorzaakt heeft, aansprakelijk te stellen.

  Let altijd goed op de verjaringstermijnen. Zorg ervoor dat deze termijnen tijdig ‘gestuit’ (=verlengd) worden. Niet elke kwestie kent dezelfde verjaringstermijn. Het is erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken, kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.


 • Wat is een medische eindsituatie of -toestand?
 • De situatie waarin de artsen geen veranderingen meer in het herstel van een patiënt verwachten. Op dat moment kunnen ze ook een redelijke inschatting van eventuele gevolgen van het letsel voor de toekomst geven. Als een medische eindsituatie bereikt is, wordt meestal ook de toekomstschade berekend. De gevolgen van het letsel en de berekening van de toekomstige schade legt de medisch deskundige vast in een expertiserapport. Worden er dan voor het bereiken van de medische eindsituatie geen acties ondernomen? Zeker wel, een paar voorbeelden:

  • Men betaalt een voorschot aan het slachtoffer voor gemaakte of nog te maken kosten.
  • Men neemt passende maatregelen in de persoonlijke- en werkomgeving. Men vergoedt de kosten hiervoor.

 • Wat is een omgevingsvergunning?
 • Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouw-, sloop-, milieu- en kapvergunning. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De vergunningen zijn samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

  Het aanvragen van vergunningen is hierdoor eenvoudiger. Een voorbeeld: Start u een project waarvoor eerder een aparte bouw- en kapvergunning nodig was? Dan hoeft u nu nog maar één omgevingsvergunning aan te vragen voor beide activiteiten.

 • Wat is letselschade?
 • Alle schade die voortkomt uit lichamelijk of psychisch letsel door:

   • Verkeersongevallen.
   • Medische fouten.
   • Bedrijfsongevallen.
   • Mishandeling of een zedendelict.
   • Productaansprakelijkheid.

  Als er een partij aansprakelijk is voor het ontstaan van dit letsel, is deze schade meestal op die partij te verhalen.


 • Wat is schadebeperkingsplicht?
 • De plicht om schade die voortkomt uit het ongeval zoveel mogelijk te beperken.


 • Wat kan ik doen als de verhuurder een ernstig gebrek aan mijn huurwoning niet repareert?
 • Wat te doen bij een ernstig gebrek aan uw huurwoning is beschreven in artikel 7:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. U stuurt als huurder een aangetekende brief aan de verhuurder. In deze brief:

  • Omschrijft u het gebrek.
  • Vraagt u de verhuurder om dit gebrek -bijvoorbeeld binnen twee weken- te herstellen.
  • Vermeldt u dat u het gebrek laat herstellen door een ander als de verhuurder niet tijdig of niet goed voor reparatie zorgt. U geeft aan de kosten hiervoor te verrekenen met de huur.

  Let op: het gaat hier niet om kleine gebreken die voor risico en rekening van de huurder zijn.

 • Wat kan ik doen als mijn buren overhangende beplanting niet terugsnoeien?
 • In het Burgerlijk Wetboek staat dat u eerst uw buren schriftelijk moet vragen om de takken zelf te snoeien. Doen zij dit niet binnen een redelijke termijn? Dan kunt u de overhangende beplanting zelf snoeien tot aan de erfgrens.

  Let op: als u kosten maakt voor het weg (laten) snoeien van de beplanting, kunt u die niet verhalen op uw buren.

  Hier vindt u de voorbeeldbrief overhangende takken buren.

 • Wat zijn de verplichtingen van mijn werkgever bij het uitbetalen van loon?
 • Uw werkgever is wettelijk verplicht het loon op tijd te betalen. Uw werkgever moet u elke maand een overzichtelijke specificatie verstrekken van uw bruto- en nettoloon. Aan het einde van het dienstverband is uw werkgever verplicht om een correcte eindafrekening op te stellen.

  Let op: in de eindafrekening worden vakantiegeld en de niet opgenomen vakantiedagen met u verrekend, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

  Bij de voorbeeldbrieven vindt u een sommatiebrief aan uw werkgever.

 • Welke afstand tot de perceelgrens van mijn buren moet ik aanhouden met nieuwe beplanting?
 • Volgens het Burgerlijk Wetboek mogen bomen op een afstand van twee meter van de perceelgrens worden geplant. Gemeten vanaf de kern van de stam. Voor heggen en heesters geldt een afstand van 50 centimeter tot de perceelgrens.

  U mag alleen een kleinere afstand aanhouden als:
  - de buren dit toestaan, of;
  - uw tuin of erf grenst aan een openbare weg of openbaar water, of;
  - als de beplanting niet boven de schutting van 2 meter uitsteekt.als de beplanting niet boven de schutting van 2 meter uitsteekt.

  Let op: Volgens het Burgerlijk Wetboek mogen gemeentelijke verordeningen van de genoemde maten afwijken. Informeer bij uw gemeente welke afstanden gelden in uw woonplaats.

 • Welke kosten worden vergoed bij letselschade (lichamelijke en geestelijke schade)?
 • Er bestaat onderscheid tussen materiële schade (vermogenschade) en immateriële schade (pijn, gederfde levensvreugde). Materiële of vermogensschade zijn doorgaans alle kosten die u maakt als gevolg van letsel. Voorbeelden:

   • Reiskosten voor artsenbezoek.
   • Medische kosten die uw ziektekostenverzekeraar niet vergoedt.
   • Kosten voor huishoudelijke hulp.
   • Schade die u lijdt omdat u niet of niet volledig kunt werken (geen volledige loondoorbetaling).
   • Verlies aan zelfwerkzaamheid (niet meer kunnen doe-het-zelven).
   • Kosten voor aanpassingen in en rond het huis.
   • Kosten voor tuinonderhoud.

  Bij immateriële schade is er sprake van smartengeld. Dit is een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.


 • Ik heb bericht gekregen dat ik een studieschuld heb. Wat kan ik doen?
 • ​U kunt DUO vragen om duidelijk te maken waar de schuld uit bestaat
  Dit kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U heeft te veel studiefinanciering ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u onterecht een uitwonenden- in plaats van thuiswonendenbeurs heeft ontvangen of wanneer niet ingeschreven stond aan een onderwijsinstelling;
  • U bent gestopt met uw studie en zult daardoor geen einddiploma behalen binnen de diplomatermijn. Deze is normaal tien jaar, gerekend vanaf de eerste maand waarin je studiefinanciering ontvangt;
  • U heeft een OV-schuld.

  Heeft u het idee dat DUO uw studieschuld verkeerd berekend heeft?
  Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen het vaststellingsbesluit tot terugbetaling van uw studieschuld.
  Let op: tegen de hoogte kunt u geen bezwaar kunt maken.
   
  Wanneer moet u terug betalen?
  Op 1 januari, volgend op het jaar waarin uw recht op studiefinanciering stopt, vangt de aanloopfase aan. U hoeft dan nog niet terug te betalen maar dit mág wel. Twee jaar na aanvang van de aanloopfase, start de aflosfase. U moet dan uw schuld terug gaan betalen. Vindt u het maandbedrag te hoog? Dan kunt u DUO verzoeken om rekening te houden met uw draagkracht. DUO kan dan overgaan tot verlaging van het maandbedrag.
  Gaat u opnieuw studeren in de aflosfase dan kunt u DUO vragen om de verplichte aflossing tijdelijk te onderbreken of uit te stellen.
 • Ik krijg een boete opgelegd van DUO voor het niet tijdig stopzetten van mijn OV-studentenreisproduct. Wat kan ik doen?
 • ​Het kan zijn dat u onterecht een studentenreisproduct heeft gehad. Dan ontstaat er een OV-schuld. Deze schuld wordt verhoogd met € 97,- per halve kalendermaand dat u onterecht het studentenreisproduct op uw OV chipkaart heeft staan.
   
  Heeft u het studentenreisproduct tijdig stop gezet bij een automaat?
  Dan heeft u daarna op Mijn DUO een bevestiging van deze stopzetting ontvangen. Het is aan u om dit te controleren.
  Wanneer u niet aan kunt tonen dat u het reisproduct tijdig stopgezet hebt, zult u de boete moeten betalen. Vergeet niet om alsnog zo spoedig mogelijk het reisproduct stop te zetten.
 • Ik heb een probleem met (een van mijn) ouder(s) en zijn/haar inkomen wordt meegeteld voor de toekenning van een aanvullende beurs. Wat kan ik doen?
 • ​Wanneer uw ouder(s) niet mee willen werken aan de berekening van de aanvullende beurs, kan DUO hun inkomen opvragen of zelfs buiten beschouwing laten.

  Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dit zijn:
  • U heeft geen contact gehad sinds uw twaalfde levensjaar;
  • U heeft een conflict met vader of moeder;
  • Het gezag van uw ouder is beëindigd;
  • De verblijfplaats van vader of moeder is onbekend;
  • U bent niet erkend door (een van uw) ouder(s);
  • De kinderalimentatie is niet te innen.
   
  U kunt DUO verzoeken om het inkomen van uw ouder(s) op te vragen met behulp van het formulier ‘Verzoek inkomen ouders opvragen’.
   
  U kunt DUO verzoeken om het inkomen van uw ouder(s) buiten beschouwing te laten met behulp van het formulier ‘Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten’.
   
  Beide formulieren treft u aan op de website van DUO (www.duo.nl).
 • Ik woon op een enkele reisafstand van meer dan twee uur van mijn onderwijsinstelling. Wat kan ik doen?
 • ​U kunt een vergoeding aanvragen bij DUO voor extra reiskosten. DUO gaat bij de beoordeling van de reisduur altijd uit van de snelste reisoptie. De problemen moeten zich wel minstens twaalf dagen per maand voordoen.
 • Ik heb mijn kind aangemeld bij een basisschool. Mag een basisschool mijn kind weigeren?
 • Om een antwoord te kunnen geven is het van belang om te weten of u uw kind hebt aangemeld bij een openbare basisschool of een niet-openbare (bijzondere) basisschool. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. Een bijzondere basisschool mag uw kind weigeren ook weigeren als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting niet onderschrijft. Dit mag alleen als dit tot het toelatingsbeleid van de basisschool behoort en dit consequent wordt toegepast.

  Let op: Rechtsbescherming
  • Als de school weigert uw kind toe te laten, dan zullen zij u deze beslissing schriftelijk en met redenen omkleed moeten toezenden of uitreiken.
  • U kunt binnen 6 weken schriftelijk uw bezwaren kenbaar maken tegen beslissing.

 • Ik heb de aanmeldprocedure voor een school voor voortgezet onderwijs gevolgd. Mag de school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
 • ​Om een antwoord te kunnen geven is het van belang om te weten of u uw kind hebt aangemeld bij een openbare school voor voortgezet onderwijs of een niet-openbare (bijzondere) school voor voortgezet onderwijs.
  Een openbare school kan uw kind weigeren als er geen plaats is. Een bijzondere school mag uw kind ook weigeren als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting niet onderschrijft.

  Voor beide onderwijsorganisatievormen geldt dat de school voor voortgezet onderwijs de toelating baseert op het schooladvies. Voor alle overige voorwaarden geldt dat deze vermeld moeten staan in het toelatingsbeleid en dit toelatingsbeleid voor u als ouder bekend moet zijn.

  Let op: Rechtsbescherming
  • Als de school weigert uw kind toe te laten, dan zullen zij u deze beslissing schriftelijk en met redenen omkleed moeten toezenden of uitreiken.
  • U kunt binnen 6 weken schriftelijk uw bezwaren kenbaar maken tegen beslissing.

 • Welke rechten heb ik als ouder ten opzichte van het leerlingdossier?
 • ​Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind heeft u inzagerecht, kopierecht en recht op correctie van onjuiste informatie. U kunt hiervoor een afspraak maken met de school.

  Let op: Rechtsbescherming
  • Als de school weigert medewerking te verlenen, dan kunt u bemiddeling vragen van het College Bescherming Persoonsgegevens. In het uiterste geval kun u zich tot de rechter wenden.

 • Mag een basisschool mij verplichten overblijfkosten te voldoen wanneer er sprake is van een continurooster?
 • ​In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat aan ouders een extra bijdrage kan worden gevraagd, mits daarbij is vermeld dat deze vrijwillig is. Bij een continurooster blijven kinderen tussen de middag verplicht op school. Er is dan sprake van schooltijd en hiervoor mag geen verplichte bijdrage worden gevraagd.
 • Het CBR legt mij een educatieve maatregel (EMG, LEMA, EMA) op. Wat kan ik daar tegen doen?
 • ​Wanneer u door uw rijgedrag of het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer te maken krijgt met de politie, is de kans groot dat zij hier melding van maakt bij het CBR. Op grond van het Reglement rijbewijzen en de Wegenverkeerswet heeft het CBR de bevoegdheid om u een educatieve maatregel op te leggen wanneer er een vermoeden van twijfel aan uw rijgeschiktheid of rijvaardigheid is. Het volgen van deze cursus of het ondergaan van een onderzoek is verplicht.
   
  Let op: Rechtsbescherming
  • U kunt in bezwaar tegen de oplegging van een maatregel;
  • Bij een (medische) keuring kunt u een herkeuring aanvragen óf in bezwaar gaan
  • Wanneer u een herkeuring aanvraagt kunt u vervolgens bezwaar aantekenen tegen het besluit na de herkeuring;
  • Wordt u ongeschikt geacht na een rijvaardigheidstest kunt u een tweede test afleggen. Hierna volgt er een definitief besluit.

 • Ik heb een Eigen Verklaring ingediend bij het CBR word ongeschikt geacht voor het besturen van een motorvoertuig. Wat kan ik doen?
 • ​U dient een Eigen Verklaring in bij het CBR in de volgende gevallen:
  • Wanneer uw medische situatie hierom vraagt bij verlenging van uw rijbewijs;
  • Bij het halen of verlengen van een C- en D-rijbewijs;
  • Wanneer uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag en u wilt uw rijbewijs verlengen;
  • Wanneer u praktijkexamen wilt doen voor uw A, B, BE,of T rijbewijs, eventueel met aanhanger;
  • Wanneer u uw trekkercertificaat om wil wisselen voor een T-rijbewijs;
  • Wanneer er sprake is van twijfel (bij uzelf) aan uw rijgeschiktheid;
  • Het CBR heeft uw rijbewijs ongeldig verklaard in een vorderingsprocedure en nu wilt u een nieuw rijbewijs aanvragen.

 • Het CBR zegt dat ik een beginnend bestuurder ben. Klopt dat?
 • ​U bent beginnend bestuurder wanneer u korter dan vijf jaar uw rijbewijs heeft.

  Heeft u uw rijbewijs op 16- of 17-jarige leeftijd gehaald?
  Dan bent u zeven jaar beginnend bestuurder.

  Heeft u langer uw rijbewijs?
  Dan bent u volgens de wet een gevorderd bestuurder.

  Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria voor een onderzoek naar de rijvaardigheid dan voor ervaren bestuurders. Als een beginnende bestuurder tweemaal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

 • Het CBR overschrijdt de termijnen van de vorderingsprocedure. Wat kan ik daar tegen doen?
 • ​Het kan gebeuren dat het CBR een beslistermijn overschrijdt. Helaas is het dan niet zo dat uw bezwaar- of beroepschrift gegrond verklaard moet worden en het besluit van het CBR komt te vervallen. De beslistermijnen van het CBR zijn geen fatale termijnen maar termijnen van openbare orde.
  Daarbij kan het voorkomen dat het CBR in afwachting is van uw medewerking of de medewerking van een arts. In dat geval ligt wordt de beslistermijn onderbroken.

 • Mijn arbeidsovereenkomst eindigt na 1 juli 2015. Heb ik recht op een ontslagvergoeding?
 • ​U hebt recht op een transitievergoeding als u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest bij uw werkgever. Dit geldt ook als u in dienst was op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet de ontslagprocedure dan wel na 1 juli zijn gestart. De transitievergoeding is met name bedoeld om de overgang naar ander werk makkelijker te maken.
   
  Hoe hoog de transitievergoeding is, wordt bepaald door uw maandsalaris en het aantal dienstjaren
  Over de eerste 10 jaar van uw dienstverband is de vergoeding gelijk aan 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar en een ½ maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat uw dienstverband langer dan 10 jaar heeft geduurd. Er geldt wel een maximale vergoeding, namelijk € 75.000,- of een bruto jaarsalaris bij een hoger inkomen dan dit bedrag.
   
  In bepaalde omstandigheden hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen
  Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd of bij een faillissement van de werkgever. Ook mag een werkgever kosten op de transitievergoeding in mindering brengen als het gaat om kosten die zijn gemaakt om uw inzetbaarheid te vergroten of om werkloosheid te voorkomen (of verkorten). Uiteraard moet dan wel aan voorwaarden worden voldaan.
  Meer over alle uitzonderingen en voorwaarden voor de transitievergoeding kunt u lezen in de uitleg Transitievergoeding in de rubriek Documenten.