Voorbeeldbrieven en documenten

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over bijvoorbeeld ontslagrecht, ouderschapsverlof of aansprakelijkheid. Voor situaties die vaak voorkomen, hebben we een aantal voorbeeldbrieven geschreven. Deze brieven kunt u makkelijk aanpassen aan uw eigen situatie.

Bent u van een plan een brief te schrijven? Let dan op het volgende.

Aangetekend verzenden
U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief. Dit betekent dat het in veel gevallen verstandig is om de brief aangetekend te sturen. Bij een aangetekende brief weet u zeker dat de brief verstuurd is. U krijgt hier een bewijs van. En u weet zeker dat alleen de juiste persoon de brief krijgt. De ontvanger krijgt de brief namelijk pas nadat hij of zij voor ontvangst heeft getekend. Wilt u een brief aangetekend versturen? Dat doet u makkelijk via PostNL.

Bewaar alle correspondentie
Bewaar altijd een kopie van uw brief, het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging. Dat geldt ook voor andere correspondentie, zoals e-mails en documenten die met de situatie te maken hebben.

Leg gesprekken schriftelijk vast
Heeft u contact via de telefoon? Noteer de naam van de persoon die u heeft gesproken. En noteer de inhoud van het gesprek. Maakt u tijdens het gesprek een afspraak met elkaar? Dan is het verstandig om deze mondeling gemaakte afspraak schriftelijk, via een brief of e-mail, nog eens extra te bevestigen.

Brieven

Documenten